Turniej z dnia 12.10.2021r.

1: Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 1NS 3 N J +2 +460 92.86% 92.86%
2NS 3 E 3 -1 +50 78.57% 85.71%
2 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 3NS 3 S A +1 +170 71.43% 80.95%
4NS 2 N Q -2 -200 42.86% 71.43%
3 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 5NS 5 N A = +600 57.14% 68.57%
6NS 2 W 2 -1 +100 78.57% 70.24%
4 Halina Pieczonko - Halina Rytel 7NS 6x W Q = -1540 7.14% 61.22%
8NS 5 N K -1 -50 71.43% 62.50%
5 Maria Zielony - Andrzej Zielony 9NS 3 W 5 = -600 50.00% 61.11%
10NS 2 N 3 -1 -100 28.57% 57.86%
6 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 11NS 2 N 9 = +120 42.86% 56.49%
12NS 4 S A -1 -100 14.29% 52.98%
7 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 13NS 6 W 8 = -1430 14.29% 50.00%
14NS 4x N Q -2 -300 28.57% 48.47%
8 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 15NS 4 S K = +620 57.14% 49.05%
16NS 3 N 8 +1 +430 71.43% 50.45%
9 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 17NS 4 E 6 = -420 42.86% 50.00%
18NS 2 E 6 = -110 64.29% 50.79%
10 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 19NS 3 E 6 -2 +200 100.00% 53.38%
20NS 4 N 6 = +620 57.14% 53.57%
11 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 21NS 2 S K = +110 57.14% 53.74%
22NS 3 W 9 +1 -170 71.43% 54.55%
wynik 54.55%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

2: Barbara Śpiewek - Bożena Knapik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 1EW 3 N J +2 +460 7.14% 7.14%
2EW 3 E 3 -1 +50 21.43% 14.29%
2 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 7NS 6 W A = -1370 42.86% 23.81%
8NS 3 W K -1 +50 92.86% 41.07%
3 Halina Pieczonko - Halina Rytel 11NS 3 N 2 = +400 85.71% 50.00%
12NS 3 E J -1 +50 35.71% 47.62%
4 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 15NS 4 S K -1 -100 21.43% 43.88%
16NS 2 N 4 +1 +150 21.43% 41.07%
5 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 19EW 3 S 9 -2 -100 64.29% 43.65%
20EW 4 N 3 +1 +650 0.00% 39.29%
6 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 21NS 4 N 6 -3 -300 0.00% 35.71%
22NS 5x N 9 -2 -300 57.14% 37.50%
7 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 3EW 3x W 9 -2 +500 0.00% 34.62%
4EW 3 W Q = -110 14.29% 33.16%
8 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 17EW 4 E 6 = -420 57.14% 34.76%
18EW 3 W 3 = -400 92.86% 38.39%
9 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 9NS 3 W 4 +1 -630 7.14% 36.55%
10NS 1 S 2 -1 -100 28.57% 36.11%
10 - 13EW sędzia 60.00% 37.37%
14EW sędzia 60.00% 38.50%
11 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 5EW 5 N A = +600 42.86% 38.71%
6EW 2 S 4 = +90 42.86% 38.90%
wynik 38.90%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

3: Krystyna Zielińska - Czesława Cetera

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Maria Zielony - Andrzej Zielony 3NS 3 N 3 = +140 42.86% 42.86%
4NS 1 W 9 +2 -150 57.14% 50.00%
2 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 5NS 5 N A = +600 57.14% 52.38%
6NS 3 W 2 = -600 28.57% 46.43%
3 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 7NS 5 W Q +1 -620 85.71% 54.29%
8NS 3 E 4 +1 -130 35.71% 51.19%
4 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 9NS 3 W 9 = -600 50.00% 51.02%
10NS 1 S Q -1 -100 28.57% 48.21%
5 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 11NS 2 N 2 +1 +150 57.14% 49.21%
12NS 4x W A -2 +300 92.86% 53.57%
6 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 13NS 4 W 2 +1 -650 78.57% 55.84%
14NS 3 W A +2 -200 57.14% 55.95%
7 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 15NS 4 S K -1 -100 21.43% 53.30%
16NS 4 S 10 -1 -50 0.00% 49.49%
8 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 17NS 4 E 6 = -420 42.86% 49.05%
18NS 3 W 3 = -400 7.14% 46.43%
9 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 19NS 1 E 4 = -90 57.14% 47.06%
20NS 4 N 3 = +620 57.14% 47.62%
10 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 21NS 2 S A = +90 21.43% 46.24%
22NS 4 W 9 +2 -680 14.29% 44.64%
11 Halina Pieczonko - Halina Rytel 1NS 4 N Q -1 -50 0.00% 42.52%
2NS 4 E 4 = -420 50.00% 42.86%
wynik 42.86%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

4: Maria Zielony - Andrzej Zielony

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 3EW 3 N 3 = +140 57.14% 57.14%
4EW 1 W 9 +2 -150 42.86% 50.00%
2 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 17NS 3 W A +1 -130 78.57% 59.52%
18NS 3 E 4 -1 +50 85.71% 66.07%
3 - 21EW sędzia 60.00% 64.86%
22EW sędzia 60.00% 64.05%
4 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 13EW 4 W 3 +1 -650 21.43% 57.96%
14EW 2 W 10 +3 -200 42.86% 56.07%
5 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 9EW 3 W 5 = -600 50.00% 55.40%
10EW 2 N 3 -1 -100 71.43% 57.00%
6 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 15NS 4 S 7 +1 +650 85.71% 59.61%
16NS 4 S 4 +1 +450 100.00% 62.98%
7 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 19NS 2 W A -1 +100 78.57% 64.18%
20NS 4 N 6 = +620 57.14% 63.67%
8 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 1NS 4 N 5 +1 +450 57.14% 63.24%
2NS 4 E J +1 -450 14.29% 60.18%
9 Halina Pieczonko - Halina Rytel 5EW 4 N A +2 +170 100.00% 62.52%
6EW 6 W 2 -3 +300 0.00% 59.05%
10 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 7NS 6x W 4 = -1540 7.14% 56.32%
8NS 2x E 8 +1 -280 14.29% 54.21%
11 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 11EW 3 N 2 -1 -50 85.71% 55.71%
12EW 3 E 10 -2 +100 35.71% 54.81%
wynik 54.81%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

5: Barbara Ertel - Jerzy Adamczak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 5NS 5 N A = +600 57.14% 57.14%
6NS 3 W 2 -1 +100 78.57% 67.86%
2 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 9NS 4 W Q -1 +100 100.00% 78.57%
10NS 1 W 3 = -90 64.29% 75.00%
3 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 13NS 6 W 3 = -1430 14.29% 62.86%
14NS 4 W A +1 -450 0.00% 52.38%
4 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 17EW 3 E 7 +1 -430 85.71% 57.14%
18EW 1 W 3 +1 -120 64.29% 58.04%
5 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 19NS 3 S 9 -2 -100 35.71% 55.56%
20NS 4 N 3 +1 +650 100.00% 60.00%
6 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 1EW 3 N J +2 +460 7.14% 55.19%
2EW 4 E J +1 -450 85.71% 57.74%
7 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 15EW 4 S K -1 -100 78.57% 59.34%
16EW 4 S 10 -1 -50 100.00% 62.24%
8 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 7NS 6 W A = -1370 42.86% 60.95%
8NS 5x N A -2 -300 0.00% 57.14%
9 - 11EW sędzia 60.00% 57.31%
12EW sędzia 60.00% 57.46%
10 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 3EW 4 S K = +420 14.29% 55.19%
4EW 2 S A -1 -100 0.00% 52.43%
11 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 21EW 2 S K = +110 42.86% 51.97%
22EW 3 W 9 +1 -170 28.57% 50.91%
wynik 50.91%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

6: Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 5EW 5 N A = +600 42.86% 42.86%
6EW 3 W 2 -1 +100 21.43% 32.14%
2 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 7EW 6 W A = -1370 57.14% 40.48%
8EW 3 W K -1 +50 7.14% 32.14%
3 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 9EW 3 W 4 = -600 50.00% 35.71%
10EW 1 W 2 -2 +200 7.14% 30.95%
4 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 11EW 3 N 4 = +400 14.29% 28.57%
12EW 2 W 7 +1 -110 100.00% 37.50%
5 Halina Pieczonko - Halina Rytel 13EW 4 W 6 +2 -680 57.14% 39.68%
14EW 3 N Q -3 -150 14.29% 37.14%
6 Maria Zielony - Andrzej Zielony 15EW 4 S 7 +1 +650 14.29% 35.06%
16EW 4 S 4 +1 +450 0.00% 32.14%
7 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 17EW 3 W A +2 -460 100.00% 37.36%
18EW 3 E Q = -400 92.86% 41.33%
8 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 19EW 2 W A -1 +100 21.43% 40.00%
20EW 5 N 3 -1 -100 100.00% 43.75%
9 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 21EW 3 S A = +110 42.86% 43.70%
22EW 6x N Q -3 -500 57.14% 44.44%
10 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 1EW 4 S K +1 +450 42.86% 44.36%
2EW 4 E J = -420 50.00% 44.64%
11 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 3EW 3 S K -1 -50 100.00% 47.28%
4EW 3 W 9 = -600 78.57% 48.70%
wynik 48.70%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

7: Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 7NS 6 W A = -1370 42.86% 42.86%
8NS 2 E 9 +2 -130 35.71% 39.29%
2 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 11NS 2 S 3 -1 -50 14.29% 30.95%
12NS 4x W 2 -2 +300 92.86% 46.43%
3 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 15EW 4 S 2 +1 +650 14.29% 40.00%
16EW 4 S 5 +1 +150 78.57% 46.43%
4 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 17NS 3 E 7 +1 -430 14.29% 41.84%
18NS 1 W 3 +1 -120 35.71% 41.07%
5 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 21EW 3 N 5 = +140 0.00% 36.51%
22EW 5 N Q -1 -50 0.00% 32.86%
6 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 13EW 4 W 2 +1 -650 21.43% 31.82%
14EW 3 W A +2 -200 42.86% 32.74%
7 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 5NS 5 N Q = +600 57.14% 34.62%
6NS 3 W 2 = -600 28.57% 34.18%
8 - 9EW sędzia 60.00% 35.90%
10EW sędzia 60.00% 37.41%
9 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 1EW 4 N 10 +1 +450 42.86% 37.73%
2EW 4 W A -2 +100 0.00% 35.63%
10 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 19EW 3 E 6 -2 +200 0.00% 33.76%
20EW 4 N 6 = +620 42.86% 34.21%
11 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 3NS 3 S K -1 -50 0.00% 32.59%
4NS 3 W 9 = -600 21.43% 32.08%
wynik 32.08%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

8: Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 7EW 6 W A = -1370 57.14% 57.14%
8EW 2 E 9 +2 -130 64.29% 60.71%
2 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 3EW 3 S A +1 +170 28.57% 50.00%
4EW 2 N Q -2 -200 57.14% 51.79%
3 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 9NS 3 W 4 = -600 50.00% 51.43%
10NS 1 W 2 -2 +200 92.86% 58.33%
4 Maria Zielony - Andrzej Zielony 13NS 4 W 3 +1 -650 78.57% 61.22%
14NS 2 W 10 +3 -200 57.14% 60.71%
5 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 17NS 4 E 6 = -420 42.86% 58.73%
18NS 2 E 10 = -110 64.29% 59.29%
6 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 21EW 4 N 6 -3 -300 100.00% 62.99%
22EW 5x N 9 -2 -300 42.86% 61.31%
7 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 1NS 3 N J +3 +230 14.29% 57.69%
2NS 4 W A -1 +50 78.57% 59.18%
8 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 5EW 5 N A = +600 42.86% 58.10%
6EW 3 W 10 = -600 71.43% 58.93%
9 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 19EW 1 E 4 = -90 42.86% 57.98%
20EW 4 N 3 = +620 42.86% 57.14%
10 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 11NS 1 S 3 -1 -50 14.29% 54.89%
12NS 3 W 2 -1 +50 35.71% 53.93%
11 - 15EW sędzia 60.00% 54.22%
16EW sędzia 60.00% 54.48%
wynik 54.48%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

9: Bożena Matuszewska - Janusz Ożga

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 9NS 3 W 3 = -600 50.00% 50.00%
10NS 2 N 5 -3 -300 0.00% 25.00%
2 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 13EW 5 E J = -650 21.43% 23.81%
14EW 4 W 9 = -420 85.71% 39.29%
3 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 15NS 4 S 2 +1 +650 85.71% 48.57%
16NS 4 S 5 +1 +150 21.43% 44.05%
4 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 19EW 3 N J -2 -100 64.29% 46.94%
20EW 4 N 6 = +620 42.86% 46.43%
5 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 11EW 2 N 2 +1 +150 42.86% 46.03%
12EW 4x W A -2 +300 7.14% 42.14%
6 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 3NS 4 S K = +130 21.43% 40.26%
4NS 3 E 5 +1 -630 0.00% 36.90%
7 - 7EW sędzia 60.00% 38.68%
8EW sędzia 60.00% 40.20%
8 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 21EW 2 S A = +120 14.29% 38.48%
22EW 3 W 6 = -140 14.29% 36.96%
9 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 17EW 4 E 6 = -420 57.14% 38.15%
18EW 2 E 6 = -110 35.71% 38.02%
10 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 1NS 4 S K +1 +450 57.14% 39.02%
2NS 4 E J = -420 50.00% 39.57%
11 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 5NS 5 N A = +600 57.14% 40.41%
6NS 2 S 4 = +90 57.14% 41.17%
wynik 41.17%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

10: Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 9EW 3 W 3 = -600 50.00% 50.00%
10EW 2 N 5 -3 -300 100.00% 75.00%
2 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 11EW 2 S 3 -1 -50 85.71% 78.57%
12EW 4x W 2 -2 +300 7.14% 60.71%
3 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 13EW 6 W 3 = -1430 85.71% 65.71%
14EW 4 W A +1 -450 100.00% 71.43%
4 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 15EW 4 S K -1 -100 78.57% 72.45%
16EW 2 N 4 +1 +150 78.57% 73.21%
5 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 17EW 4 E 6 = -420 57.14% 71.43%
18EW 2 E 10 = -110 35.71% 67.86%
6 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 19EW 2 W K = -110 85.71% 69.48%
20EW 4 N 6 = +620 42.86% 67.26%
7 Halina Pieczonko - Halina Rytel 21EW 2 S K = +90 78.57% 68.13%
22EW 4 W 9 +2 -680 85.71% 69.39%
8 Maria Zielony - Andrzej Zielony 1EW 4 N 5 +1 +450 42.86% 67.62%
2EW 4 E J +1 -450 85.71% 68.75%
9 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 3EW 2 S K +2 +130 78.57% 69.33%
4EW 3 W J = -600 78.57% 69.84%
10 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 5EW 5 N Q = +600 42.86% 68.42%
6EW 3 W 2 +1 -630 100.00% 70.00%
11 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 7EW 5x W Q +2 -1150 28.57% 68.03%
8EW 3 E 7 = -110 42.86% 66.88%
wynik 66.88%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

11: Krystyna Eldar - Barbara Bryła

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 11NS 3 N 4 = +400 85.71% 85.71%
12NS 4x W 2 -1 +100 64.29% 75.00%
2 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 15EW 4 S K -1 -100 78.57% 76.19%
16EW 3 N 4 +1 +430 28.57% 64.29%
3 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 7EW 5 W Q +1 -620 14.29% 54.29%
8EW 3 E 4 +1 -130 64.29% 55.95%
4 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 21NS 3 S K = +110 57.14% 56.12%
22NS 4 E K +2 -680 14.29% 50.89%
5 - 3EW sędzia 60.00% 51.90%
4EW sędzia 60.00% 52.71%
6 Halina Pieczonko - Halina Rytel 17EW 5 E 6 -1 +50 0.00% 47.92%
18EW 2 W 3 = -120 64.29% 49.29%
7 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 13EW 6 W 8 = -1430 85.71% 52.09%
14EW 4x N Q -2 -300 71.43% 53.47%
8 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 19NS 2 W A -1 +100 78.57% 55.14%
20NS 5 N 3 -1 -100 0.00% 51.70%
9 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 1NS 4 N 10 +1 +450 57.14% 52.02%
2NS 4 W A -2 +100 100.00% 54.68%
10 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 5NS 5 N Q = +600 57.14% 54.81%
6NS 3 W 2 +1 -630 0.00% 52.07%
11 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 9EW 3 W 6 +1 -630 92.86% 54.01%
10EW 3 W 9 -2 +200 7.14% 51.88%
wynik 51.88%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

12: Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 11EW 3 N 4 = +400 14.29% 14.29%
12EW 4x W 2 -1 +100 35.71% 25.00%
2 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 13NS 5 E J = -650 78.57% 42.86%
14NS 4 W 9 = -420 14.29% 35.71%
3 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 17EW 3 W A +1 -130 21.43% 32.86%
18EW 3 W 8 -2 +100 0.00% 27.38%
4 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 9EW 3 W 9 = -600 50.00% 30.61%
10EW 1 S Q -1 -100 71.43% 35.71%
5 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 1NS 3 N J +1 +430 28.57% 34.92%
2NS 4 W 7 +1 -450 14.29% 32.86%
6 - 5EW sędzia 60.00% 35.32%
6EW sędzia 60.00% 37.38%
7 Maria Zielony - Andrzej Zielony 19EW 2 W A -1 +100 21.43% 36.15%
20EW 4 N 6 = +620 42.86% 36.63%
8 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 15EW 4 S K = +620 42.86% 37.05%
16EW 3 N 8 +1 +430 28.57% 36.52%
9 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 21NS 3 S A = +110 57.14% 37.73%
22NS 6x N Q -3 -500 42.86% 38.02%
10 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 3NS 4 S K = +420 85.71% 40.53%
4NS 2 S A -1 -100 100.00% 43.50%
11 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 7NS 5x W Q +2 -1150 71.43% 44.83%
8NS 3 E 7 = -110 57.14% 45.39%
wynik 45.39%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

13: Kazimiera Galon - Marek Biskupski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 13NS 4 W 3 +1 -650 78.57% 78.57%
14NS 4 W 9 -2 +100 100.00% 89.29%
2 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 15NS 4 S K -1 -100 21.43% 66.67%
16NS 3 N 4 +1 +430 71.43% 67.86%
3 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 17NS 3 W A +1 -130 78.57% 70.00%
18NS 3 W 8 -2 +100 100.00% 75.00%
4 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 19NS 3 N J -2 -100 35.71% 69.39%
20NS 4 N 6 = +620 57.14% 67.86%
5 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 21NS 3 N 5 = +140 100.00% 71.43%
22NS 5 N Q -1 -50 100.00% 74.29%
6 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 1NS 3 N J +2 +460 92.86% 75.97%
2NS 4 E J +1 -450 14.29% 70.83%
7 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 3NS 3x W 9 -2 +500 100.00% 73.08%
4NS 3 W Q = -110 85.71% 73.98%
8 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 5NS 5 N A = +600 57.14% 72.86%
6NS 3 W 10 = -600 28.57% 70.09%
9 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 7NS 4 W 6 +3 -190 100.00% 71.85%
8NS 5 E 10 -1 +50 92.86% 73.02%
10 Halina Pieczonko - Halina Rytel 9NS 2 W 10 +2 -130 85.71% 73.68%
10NS 1 W 2 = -90 64.29% 73.21%
11 Maria Zielony - Andrzej Zielony 11NS 3 N 2 -1 -50 14.29% 70.41%
12NS 3 E 10 -2 +100 64.29% 70.13%
wynik 70.13%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

14: Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 13EW 4 W 3 +1 -650 21.43% 21.43%
14EW 4 W 9 -2 +100 0.00% 10.71%
2 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 5EW 5 N A = +600 42.86% 21.43%
6EW 3 W 2 = -600 71.43% 33.93%
3 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 19NS 3 W A +1 -130 0.00% 27.14%
20NS 4 W 5 -1 +100 14.29% 25.00%
4 - 1EW sędzia 60.00% 30.00%
2EW sędzia 60.00% 33.75%
5 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 15EW 4 S 7 -1 -100 78.57% 38.73%
16EW 3 S 4 = +400 57.14% 40.57%
6 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 11EW 2 N 9 = +120 57.14% 42.08%
12EW 4 S A -1 -100 85.71% 45.71%
7 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 17NS 3 W A +2 -460 0.00% 42.20%
18NS 3 E Q = -400 7.14% 39.69%
8 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 21NS 2 S A = +120 85.71% 42.76%
22NS 3 W 6 = -140 85.71% 45.45%
9 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 3NS 2 S K +2 +130 21.43% 44.03%
4NS 3 W J = -600 21.43% 42.78%
10 Maria Zielony - Andrzej Zielony 7EW 6x W 4 = -1540 92.86% 45.41%
8EW 2x E 8 +1 -280 85.71% 47.43%
11 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 9NS 3 W 6 +1 -630 7.14% 45.51%
10NS 3 W 9 -2 +200 92.86% 47.66%
wynik 47.66%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

15: Halina Pieczonko - Halina Rytel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 15NS 4 S K +1 +650 85.71% 85.71%
16NS 3 N 9 +1 +430 71.43% 78.57%
2 - 19EW sędzia 60.00% 72.38%
20EW sędzia 60.00% 69.29%
3 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 11EW 3 N 2 = +400 14.29% 58.29%
12EW 3 E J -1 +50 64.29% 59.29%
4 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 7EW 6x W Q = -1540 92.86% 64.08%
8EW 5 N K -1 -50 28.57% 59.64%
5 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 13NS 4 W 6 +2 -680 42.86% 57.78%
14NS 3 N Q -3 -150 85.71% 60.57%
6 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 17NS 5 E 6 -1 +50 100.00% 64.16%
18NS 2 W 3 = -120 35.71% 61.79%
7 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 21NS 2 S K = +90 21.43% 58.68%
22NS 4 W 9 +2 -680 14.29% 55.51%
8 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 3EW 4 S A +1 +150 42.86% 54.67%
4EW 2 W 9 = -120 28.57% 53.04%
9 Maria Zielony - Andrzej Zielony 5NS 4 N A +2 +170 0.00% 49.92%
6NS 6 W 2 -3 +300 100.00% 52.70%
10 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 9EW 2 W 10 +2 -130 14.29% 50.68%
10EW 1 W 2 = -90 35.71% 49.93%
11 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 1EW 4 N Q -1 -50 100.00% 52.31%
2EW 4 E 4 = -420 50.00% 52.21%
wynik 52.21%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

16: Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Halina Pieczonko - Halina Rytel 15EW 4 S K +1 +650 14.29% 14.29%
16EW 3 N 9 +1 +430 28.57% 21.43%
2 Maria Zielony - Andrzej Zielony 17EW 3 W A +1 -130 21.43% 21.43%
18EW 3 E 4 -1 +50 14.29% 19.64%
3 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 19EW 3 W A +1 -130 100.00% 35.71%
20EW 4 W 5 -1 +100 85.71% 44.05%
4 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 21EW 3 S K = +110 42.86% 43.88%
22EW 4 E K +2 -680 85.71% 49.11%
5 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 1EW 3 N J +1 +430 71.43% 51.59%
2EW 4 W 7 +1 -450 85.71% 55.00%
6 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 3EW 4 S K = +130 78.57% 57.14%
4EW 3 E 5 +1 -630 100.00% 60.71%
7 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 5EW 5 N Q = +600 42.86% 59.34%
6EW 3 W 2 = -600 71.43% 60.20%
8 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 7EW 6 W A = -1370 57.14% 60.00%
8EW 5x N A -2 -300 100.00% 62.50%
9 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 9EW 3 W 4 +1 -630 92.86% 64.29%
10EW 1 S 2 -1 -100 71.43% 64.68%
10 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 11EW 1 S 3 -1 -50 85.71% 65.79%
12EW 3 W 2 -1 +50 64.29% 65.71%
11 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 13EW 6 W 2 = -1430 85.71% 66.67%
14EW 3 W A +2 -200 42.86% 65.58%
wynik 65.58%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

17: -

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 17NS sędzia 0.00% 0.00%
18NS sędzia 0.00% 0.00%
2 Halina Pieczonko - Halina Rytel 19NS sędzia 0.00% 0.00%
20NS sędzia 0.00% 0.00%
3 Maria Zielony - Andrzej Zielony 21NS sędzia 0.00% 0.00%
22NS sędzia 0.00% 0.00%
4 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 1NS sędzia 0.00% 0.00%
2NS sędzia 0.00% 0.00%
5 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 3NS sędzia 0.00% 0.00%
4NS sędzia 0.00% 0.00%
6 Tadeusz Rudziński - Ryszard Wojtowicz 5NS sędzia 0.00% 0.00%
6NS sędzia 0.00% 0.00%
7 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 7NS sędzia 0.00% 0.00%
8NS sędzia 0.00% 0.00%
8 Hanka Ratajska - Zbigniew Ślubowski 9NS sędzia 0.00% 0.00%
10NS sędzia 0.00% 0.00%
9 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 11NS sędzia 0.00% 0.00%
12NS sędzia 0.00% 0.00%
10 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 13NS sędzia 0.00% 0.00%
14NS sędzia 0.00% 0.00%
11 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 15NS sędzia 0.00% 0.00%
16NS sędzia 0.00% 0.00%
wynik 0.00%
miejsce 18
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

Turniej z dnia 12.10.2021r.

18: Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 - 17EW sędzia 60.00% 60.00%
18EW sędzia 60.00% 60.00%
2 Barbara Ertel - Jerzy Adamczak 9EW 4 W Q -1 +100 0.00% 40.00%
10EW 1 W 3 = -90 35.71% 38.93%
3 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 5EW 5 N A = +600 42.86% 39.71%
6EW 2 W 2 -1 +100 21.43% 36.67%
4 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 11NS 3 N 4 = +400 85.71% 43.67%
12NS 2 W 7 +1 -110 0.00% 38.21%
5 Lauretta Pieczyńska - Mirosław Janusz 15NS 4 S 7 -1 -100 21.43% 36.35%
16NS 3 S 4 = +400 42.86% 37.00%
6 Zbigniew Koziołek - Feliks Wojciechowski 19NS 2 W K = -110 14.29% 34.94%
20NS 4 N 6 = +620 57.14% 36.79%
7 Marek Płaczek - Stanisław Wojciechowski 1EW 3 N J +3 +230 85.71% 40.55%
2EW 4 W A -1 +50 21.43% 39.18%
8 Halina Pieczonko - Halina Rytel 3NS 4 S A +1 +150 57.14% 40.38%
4NS 2 W 9 = -120 71.43% 42.32%
9 Kazimiera Galon - Marek Biskupski 7EW 4 W 6 +3 -190 0.00% 39.83%
8EW 5 E 10 -1 +50 7.14% 38.02%
10 Krystyna Zielińska - Czesława Cetera 21EW 2 S A = +90 78.57% 40.15%
22EW 4 W 9 +2 -680 85.71% 42.43%
11 Elżbieta Szałas - Leszek Czachowski 13NS 6 W 2 = -1430 14.29% 41.09%
14NS 3 W A +2 -200 57.14% 41.82%
wynik 41.82%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 12-10-2021 14:26:04
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl