1: Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 1EW 3x W A -1 +100 85.71% 85.71%
2EW 3 E Q = -140 14.29% 50.00%
2 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 7NS 3 N 3 +1 +630 42.86% 47.62%
8NS 3 E 9 = -400 42.86% 46.43%
3 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 11NS 4 E 8 -2 +100 42.86% 45.71%
12NS 3 N A -1 -100 0.00% 38.10%
4 pauza - pauza 15NS średnia 50.00% 39.80%
16NS średnia 50.00% 41.07%
5 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 19EW 3 S 10 = +140 42.86% 41.27%
20EW 4 S 10 = +620 64.29% 43.57%
6 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 21NS 3 N A = +110 78.57% 46.75%
22NS 4 S Q +2 +480 57.14% 47.62%
7 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 3EW 3 N 3 +1 +130 35.71% 46.70%
4EW 2 W 7 +2 -130 71.43% 48.47%
8 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 17EW 5 S A = +400 28.57% 47.14%
18EW 2 N K = +120 85.71% 49.55%
9 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 9NS 4 S 2 -1 -50 85.71% 51.68%
10NS 5 E Q +1 -620 50.00% 51.59%
10 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 13EW 3 S 2 = +600 64.29% 52.26%
14EW 2 E K +1 -140 58.14% 52.55%
11 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 5EW 3 S 8 = +600 35.71% 51.75%
6EW 4 N 10 = +130 0.00% 49.40%
wynik 49.40%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

2: Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 7EW 3 S 9 +2 +660 21.43% 21.43%
8EW 3 E 5 -2 +100 14.29% 17.86%
2 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 3EW 3 S 8 +1 +430 0.00% 11.90%
4EW 3 S K -2 -200 100.00% 33.93%
3 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 9NS 1 N 4 -2 -100 64.29% 40.00%
10NS 4 E 7 +2 -170 100.00% 50.00%
4 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 13NS 3 S 5 +3 +690 100.00% 57.14%
14NS 2 E 2 +1 -140 41.86% 55.23%
5 pauza - pauza 17NS średnia 50.00% 54.65%
18NS średnia 50.00% 54.19%
6 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 21EW 3 N A = +110 21.43% 51.21%
22EW 4 S Q +2 +480 42.86% 50.51%
7 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 1NS 3 S 5 = +110 28.57% 48.82%
2NS 4 E J = -420 35.71% 47.89%
8 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 5EW 3 S 4 +1 +630 7.14% 45.17%
6EW 3 W A +1 -170 35.71% 44.58%
9 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 19EW 3 S 10 -2 -100 100.00% 47.84%
20EW 3 S 10 = +140 100.00% 50.74%
10 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 11NS 3 E 8 -2 +100 42.86% 50.32%
12NS 3 E 7 -1 +50 28.57% 49.24%
11 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 15EW 3 W 3 +2 -460 92.86% 51.31%
16EW 4 W K +2 -680 7.14% 49.31%
wynik 49.31%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

3: Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 17EW 3 E J = -140 100.00% 100.00%
18EW 4 N 10 +1 +650 14.29% 57.14%
2 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 9EW 3x E 6 = -730 100.00% 71.43%
10EW 5 W J +2 -640 85.71% 75.00%
3 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 5EW 3 S 2 +1 +630 7.14% 61.43%
6EW 4 W A = -620 71.43% 63.10%
4 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 11NS 2 E 8 = -110 0.00% 54.08%
12NS 3 E K -2 +100 64.29% 55.36%
5 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 15NS 3 W 5 +1 -430 35.71% 53.17%
16NS 6 W K +1 -1460 14.29% 49.29%
6 pauza - pauza 19NS średnia 50.00% 49.35%
20NS średnia 50.00% 49.40%
7 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 1EW 3 S 5 = +110 71.43% 51.10%
2EW 4 E J = -420 64.29% 52.04%
8 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 3NS 2 S 6 +1 +110 14.29% 49.52%
4NS 3 W 2 -2 +200 85.71% 51.79%
9 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 7EW 3 N 3 +2 +660 21.43% 50.00%
8EW 3 E 5 = -400 57.14% 50.40%
10 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 21EW 3 N A -1 -100 92.86% 52.63%
22EW 4 N 7 -1 -50 100.00% 55.00%
11 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 13NS 3 S 5 = +600 35.71% 54.08%
14NS 2 S 9 = +90 99.00% 56.12%
wynik 56.12%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

4: Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 15NS 3 W 5 +2 -460 7.14% 7.14%
16NS 6 W K = -1430 42.86% 25.00%
2 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 19EW 3 S 4 +1 +170 28.57% 26.19%
20EW 4 S 3 = +620 64.29% 35.71%
3 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 11EW 4 E 8 -2 +100 57.14% 40.00%
12EW 3 N A -1 -100 100.00% 50.00%
4 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 7EW 4 S 3 +1 +660 21.43% 45.92%
8EW 3 E 10 -1 +50 28.57% 43.75%
5 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 13NS 3 N 6 = +600 35.71% 42.86%
14NS 4 N 7 -1 -50 82.64% 46.84%
6 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 17NS 5x E A -1 +100 57.14% 47.77%
18NS 4 E 5 = -420 0.00% 43.79%
7 pauza - pauza 21NS średnia 50.00% 44.27%
22NS średnia 50.00% 44.68%
8 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 3EW 2 S 6 +1 +110 85.71% 47.41%
4EW 3 W 2 -2 +200 14.29% 45.34%
9 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 5NS 3 N A = +110 42.86% 45.20%
6NS 4 W A = -620 28.57% 44.27%
10 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 9EW 3 N K -2 -100 35.71% 43.82%
10EW 5 W 5 +1 -620 50.00% 44.13%
11 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 1EW 3 N 10 -1 -50 100.00% 46.79%
2EW 4 E K = -420 64.29% 47.59%
+/- -0.68%
wynik 46.91%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

5: Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 3EW 2 S 8 +2 +130 35.71% 35.71%
4EW 4 pasy 0 57.14% 46.43%
2 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 17NS 4 E A -1 +50 42.86% 45.24%
18NS 4 S 6 +1 +650 85.71% 55.36%
3 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 21EW 3 N A = +110 21.43% 48.57%
22EW 4 S Q +2 +480 42.86% 47.62%
4 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 13EW 3 S 5 +3 +690 0.00% 40.82%
14EW 2 E 2 +1 -140 58.14% 42.98%
5 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 9EW 3 N K -3 -150 57.14% 44.56%
10EW 5 W 5 +1 -620 50.00% 45.10%
6 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 15NS 3 E 5 -1 +50 100.00% 50.09%
16NS 6 E 3 +1 -1460 14.29% 47.11%
7 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 19NS 4 S 4 -1 -50 28.57% 45.68%
20NS 4 N K +1 +650 85.71% 48.54%
8 pauza - pauza 1NS średnia 50.00% 48.64%
2NS średnia 50.00% 48.72%
9 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 5EW 3 N A = +110 57.14% 49.22%
6EW 4 W A = -620 71.43% 50.45%
10 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 7NS 3 S 9 +2 +660 78.57% 51.93%
8NS 4 W Q -3 +150 100.00% 54.34%
11 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 11EW 3 E 3 -3 +150 28.57% 53.11%
12EW 3 N A +1 +170 0.00% 50.69%
wynik 50.69%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

6: Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 13EW 3 S 2 +1 +630 21.43% 21.43%
14EW 3 E K = -140 58.14% 39.79%
2 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 5EW 3 E J -2 +100 78.57% 52.71%
6EW 3 W A +1 -170 35.71% 48.46%
3 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 19NS 4 S 4 = +420 92.86% 57.34%
20NS 4 N A +1 +650 85.71% 62.07%
4 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 1EW 3 S K +1 +130 50.00% 60.35%
2EW 4 E Q -1 +50 0.00% 52.80%
5 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 15EW 3 W 5 +1 -430 64.29% 54.08%
16EW 6 W K +1 -1460 85.71% 57.24%
6 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 11EW 3x E 7 -3 +500 7.14% 52.69%
12EW 2 E 7 -1 +50 71.43% 54.25%
7 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 17NS 5 S A +1 +420 92.86% 57.22%
18NS 3 N 6 +1 +630 57.14% 57.21%
8 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 21NS 3 N K -1 -100 7.14% 53.88%
22NS 4 S 4 +2 +480 57.14% 54.08%
9 pauza - pauza 3NS średnia 50.00% 53.84%
4NS średnia 50.00% 53.63%
10 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 7EW 3 S 9 +2 +660 21.43% 51.93%
8EW 4 W Q -3 +150 0.00% 49.34%
11 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 9NS 5x S A -2 -300 14.29% 47.67%
10NS 4x N Q -1 -200 85.71% 49.40%
wynik 49.40%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

7: Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 11NS 5x E 8 -3 +500 92.86% 92.86%
12NS 2 E 7 -1 +50 28.57% 60.71%
2 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 15EW 3 E 9 +1 -170 42.86% 54.76%
16EW 4 W 6 +3 -710 35.71% 50.00%
3 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 7EW 3 N 9 +2 +150 100.00% 60.00%
8EW 3 E J +1 -430 92.86% 65.48%
4 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 21NS 3 N A = +110 78.57% 67.35%
22NS 4 S 4 +2 +480 57.14% 66.07%
5 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 3EW 3 S 4 +1 +130 35.71% 62.70%
4EW 2 E 9 -2 +200 14.29% 57.86%
6 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 17EW 5x E A -1 +100 42.86% 56.49%
18EW 4 E 5 = -420 100.00% 60.12%
7 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 13EW 3 S 9 = +600 64.29% 60.44%
14EW 3 E 4 +1 -170 99.00% 63.19%
8 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 19NS 4 S 10 -1 -50 28.57% 60.89%
20NS 4 N A +1 +650 85.71% 62.44%
9 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 1NS 4x W J -4 +800 100.00% 64.65%
2NS 4 E K = -420 35.71% 63.04%
10 pauza - pauza 5NS średnia 50.00% 62.35%
6NS średnia 50.00% 61.74%
11 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 9EW 5x S A -2 -300 85.71% 62.88%
10EW 4x N Q -1 -200 14.29% 60.67%
+/- -0.68%
wynik 59.99%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

8: Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 11EW 5x E 8 -3 +500 7.14% 7.14%
12EW 2 E 7 -1 +50 71.43% 39.29%
2 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 13NS 3 S 2 +1 +630 78.57% 52.38%
14NS 3 E 2 = -140 41.86% 49.75%
3 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 17EW 6x S A -1 -100 85.71% 56.94%
18EW 3 N 6 = +600 71.43% 59.36%
4 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 9EW 3 E Q +1 -170 71.43% 61.08%
10EW 5 W 5 +1 -620 50.00% 59.70%
5 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 1NS 3 S 5 +1 +130 50.00% 58.62%
2NS 4 E K = -420 35.71% 56.33%
6 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 5EW 4x S 8 -1 -200 100.00% 60.30%
6EW 4 W K +1 -650 100.00% 63.61%
7 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 19EW 4 S 4 -1 -50 71.43% 64.21%
20EW 4 N K +1 +650 14.29% 60.64%
8 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 15EW 3 W 5 +1 -430 64.29% 60.89%
16EW 6 E J +1 -1460 85.71% 62.44%
9 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 21NS 2 S 10 = +110 78.57% 63.39%
22NS 4 S 10 +2 +480 57.14% 63.04%
10 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 3NS 3 S 8 -1 -50 0.00% 59.72%
4NS 3 W 7 -2 +200 85.71% 61.02%
11 pauza - pauza 7NS średnia 50.00% 60.50%
8NS średnia 50.00% 60.02%
wynik 60.02%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

9: Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 9NS średnia 50.00% 50.00%
10NS średnia 50.00% 50.00%
2 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 13EW 3 S 2 +1 +630 21.43% 40.48%
14EW 3 E 2 = -140 58.14% 44.89%
3 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 15NS 2 E 8 = -110 85.71% 53.06%
16NS 4 W 7 +2 -680 92.86% 59.69%
4 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 19EW 4 S 10 = +420 7.14% 52.18%
20EW 4 S 6 = +620 64.29% 53.70%
5 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 11EW 4 N 6 -1 -50 85.71% 57.25%
12EW 3 E 2 -2 +100 35.71% 55.10%
6 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 3NS 3 S 4 +1 +130 64.29% 55.94%
4NS 3 W 2 -1 +100 57.14% 56.04%
7 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 7EW 5 N 5 = +600 78.57% 57.77%
8EW 3 E 3 = -400 57.14% 57.72%
8 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 21EW 3 N K -1 -100 92.86% 60.07%
22EW 4 S 4 +2 +480 42.86% 58.99%
9 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 17EW 6 S A -1 -50 71.43% 59.72%
18EW 4 N K = +620 57.14% 59.58%
10 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 1NS 2 S K +3 +150 78.57% 60.58%
2NS 4 E K = -420 35.71% 59.34%
11 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 5NS 3 S 8 = +600 64.29% 59.57%
6NS 4 N 10 = +130 100.00% 61.41%
wynik 61.41%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

10: Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 7NS 3 S 9 +2 +660 78.57% 78.57%
8NS 3 E 5 -2 +100 85.71% 82.14%
2 pauza - pauza 11NS średnia 50.00% 71.43%
12NS średnia 50.00% 66.07%
3 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 15EW 2 E 8 = -110 14.29% 55.71%
16EW 4 W 7 +2 -680 7.14% 47.62%
4 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 17NS 5 S A +1 +420 92.86% 54.08%
18NS 4 N 2 +1 +650 85.71% 58.04%
5 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 21EW 3 E 2 -1 +50 71.43% 59.52%
22EW 5 S 4 +1 +480 42.86% 57.86%
6 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 13EW 3 N J +2 +150 100.00% 61.69%
14EW sędzia 60.00% 61.55%
7 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 5NS 3 S 8 = +600 64.29% 61.76%
6NS 5 N 10 -1 -50 85.71% 63.47%
8 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 9EW 3 E 6 -1 +100 0.00% 59.24%
10EW 3 E 2 +4 -720 100.00% 61.79%
9 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 1EW 4x W J -4 +800 0.00% 58.15%
2EW 4 E K = -420 64.29% 58.49%
10 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 19EW 4 S 10 -1 -50 71.43% 59.17%
20EW 4 N A = +620 64.29% 59.43%
11 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 3NS 2 N 5 = +120 28.57% 57.96%
4NS 3 W 2 +2 -150 14.29% 55.97%
wynik 55.97%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

11: Bożena Matuszewska - Janusz Ożga

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 5NS 2 E Q -2 +100 21.43% 21.43%
6NS 4 W A = -620 28.57% 25.00%
2 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 9NS 3x E 6 = -730 0.00% 16.67%
10NS 5 W J +2 -640 14.29% 16.07%
3 pauza - pauza 13NS średnia 50.00% 22.86%
14NS średnia 50.00% 27.38%
4 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 17EW 5 S A +1 +420 7.14% 24.49%
18EW 4 N 2 +1 +650 14.29% 23.21%
5 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 19NS 3 S 10 = +140 57.14% 26.98%
20NS 4 S 10 = +620 35.71% 27.86%
6 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 1EW 2 S 8 +1 +150 21.43% 27.27%
2EW 4 E K = -420 64.29% 30.36%
7 Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar 15EW 4 W A +1 -150 28.57% 30.22%
16EW 5 W K +2 -710 35.71% 30.61%
8 Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska 7NS 3 N 10 = +600 21.43% 30.00%
8NS 3 E 6 +1 -430 7.14% 28.57%
9 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 11EW 4 E 8 -2 +100 57.14% 30.25%
12EW 3 N A = +140 14.29% 29.37%
10 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 3EW 3 S 8 -1 -50 100.00% 33.08%
4EW 3 W 7 -2 +200 14.29% 32.14%
11 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 21EW 3 E 5 -2 +100 57.14% 33.33%
22EW 4 S Q +2 +480 42.86% 33.77%
wynik 33.77%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

12: Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 17NS 3 E J = -140 0.00% 0.00%
18NS 4 N 10 +1 +650 85.71% 42.86%
2 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 19NS 3 S 4 +1 +170 71.43% 52.38%
20NS 4 S 3 = +620 35.71% 48.21%
3 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 21NS 3 N A = +110 78.57% 54.29%
22NS 4 S Q +2 +480 57.14% 54.76%
4 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 1NS 3 S K +1 +130 50.00% 54.08%
2NS 4 E Q -1 +50 100.00% 59.82%
5 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 3NS 3 S 4 +1 +130 64.29% 60.32%
4NS 2 E 9 -2 +200 85.71% 62.86%
6 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 5NS 4x S 8 -1 -200 0.00% 57.14%
6NS 4 W K +1 -650 0.00% 52.38%
7 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 7NS 5 N 5 = +600 21.43% 50.00%
8NS 3 E 3 = -400 42.86% 49.49%
8 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 9NS 3 E 6 -1 +100 100.00% 52.86%
10NS 3 E 2 +4 -720 0.00% 49.55%
9 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 11NS 4 E 8 -2 +100 42.86% 49.16%
12NS 3 N A = +140 85.71% 51.19%
10 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 13NS 3 S 2 = +600 35.71% 50.38%
14NS 2 E K +1 -140 41.86% 49.95%
11 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 15NS 3 W 3 +2 -460 7.14% 47.91%
16NS 4 W K +2 -680 92.86% 49.95%
wynik 49.95%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

13: Lauretta Pieczyńska - Hanna Ratajska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 15EW 3 W 5 +2 -460 92.86% 92.86%
16EW 6 W K = -1430 57.14% 75.00%
2 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 17EW 4 E A -1 +50 57.14% 69.05%
18EW 4 S 6 +1 +650 14.29% 55.36%
3 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 19EW 4 S 4 = +420 7.14% 45.71%
20EW 4 N A +1 +650 14.29% 40.48%
4 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 21EW 3 N A = +110 21.43% 37.76%
22EW 4 S 4 +2 +480 42.86% 38.39%
5 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 1EW 3 S 5 +1 +130 50.00% 39.68%
2EW 4 E K = -420 64.29% 42.14%
6 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 3EW 3 S 4 +1 +130 35.71% 41.56%
4EW 3 W 2 -1 +100 42.86% 41.67%
7 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 5EW 3 S 8 = +600 35.71% 41.21%
6EW 5 N 10 -1 -50 14.29% 39.29%
8 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 7EW 3 N 10 = +600 78.57% 41.90%
8EW 3 E 6 +1 -430 92.86% 45.09%
9 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 9EW 4 S 2 -1 -50 14.29% 43.28%
10EW 5 E Q +1 -620 50.00% 43.65%
10 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 11EW 3 E 8 -2 +100 57.14% 44.36%
12EW 3 E 7 -1 +50 71.43% 45.71%
11 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 13EW 3 S 5 = +600 64.29% 46.60%
14EW 2 S 9 = +90 1.00% 44.53%
wynik 44.53%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14: Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 13NS 3 S 2 +1 +630 78.57% 78.57%
14NS 3 E K = -140 41.86% 60.21%
2 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 15NS 3 E 9 +1 -170 57.14% 59.19%
16NS 4 W 6 +3 -710 64.29% 60.46%
3 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 17NS 6x S A -1 -100 14.29% 51.23%
18NS 3 N 6 = +600 28.57% 47.45%
4 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 19NS 4 S 10 = +420 92.86% 53.94%
20NS 4 S 6 = +620 35.71% 51.66%
5 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 21NS 3 E 2 -1 +50 28.57% 49.10%
22NS 5 S 4 +1 +480 57.14% 49.90%
6 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 1NS 2 S 8 +1 +150 78.57% 52.51%
2NS 4 E K = -420 35.71% 51.11%
7 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 3NS 3 N 3 +1 +130 64.29% 52.12%
4NS 2 W 7 +2 -130 28.57% 50.44%
8 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 5NS 3 S 4 +1 +630 92.86% 53.27%
6NS 3 W A +1 -170 64.29% 53.96%
9 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 7NS 3 N 3 +2 +660 78.57% 55.40%
8NS 3 E 5 = -400 42.86% 54.71%
10 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 9NS 3 N K -2 -100 64.29% 55.21%
10NS 5 W 5 +1 -620 50.00% 54.95%
11 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 11NS 3 E 3 -3 +150 71.43% 55.73%
12NS 3 N A +1 +170 100.00% 57.75%
wynik 57.75%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

15: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 9EW średnia 50.00% 50.00%
10EW średnia 50.00% 50.00%
2 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 11EW średnia 50.00% 50.00%
12EW średnia 50.00% 50.00%
3 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 13EW średnia 50.00% 50.00%
14EW średnia 50.00% 50.00%
4 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 15EW średnia 50.00% 50.00%
16EW średnia 50.00% 50.00%
5 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 17EW średnia 50.00% 50.00%
18EW średnia 50.00% 50.00%
6 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 19EW średnia 50.00% 50.00%
20EW średnia 50.00% 50.00%
7 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 21EW średnia 50.00% 50.00%
22EW średnia 50.00% 50.00%
8 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 1EW średnia 50.00% 50.00%
2EW średnia 50.00% 50.00%
9 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 3EW średnia 50.00% 50.00%
4EW średnia 50.00% 50.00%
10 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 5EW średnia 50.00% 50.00%
6EW średnia 50.00% 50.00%
11 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 7EW średnia 50.00% 50.00%
8EW średnia 50.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

16: Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 5EW 2 E Q -2 +100 78.57% 78.57%
6EW 4 W A = -620 71.43% 75.00%
2 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 7EW 3 N 3 +1 +630 57.14% 69.05%
8EW 3 E 9 = -400 57.14% 66.07%
3 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 9EW 1 N 4 -2 -100 35.71% 60.00%
10EW 4 E 7 +2 -170 0.00% 50.00%
4 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 11EW 2 E 8 = -110 100.00% 57.14%
12EW 3 E K -2 +100 35.71% 54.46%
5 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 13EW 3 N 6 = +600 64.29% 55.56%
14EW 4 N 7 -1 -50 17.36% 51.74%
6 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 15EW 3 E 5 -1 +50 0.00% 47.03%
16EW 6 E 3 +1 -1460 85.71% 50.26%
7 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 17EW 5 S A +1 +420 7.14% 46.94%
18EW 3 N 6 +1 +630 42.86% 46.65%
8 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 19EW 4 S 10 -1 -50 71.43% 48.30%
20EW 4 N A +1 +650 14.29% 46.17%
9 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 21EW 2 S 10 = +110 21.43% 44.72%
22EW 4 S 10 +2 +480 42.86% 44.62%
10 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 1EW 2 S K +3 +150 21.43% 43.39%
2EW 4 E K = -420 64.29% 44.44%
11 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 3EW 2 N 5 = +120 71.43% 45.72%
4EW 3 W 2 +2 -150 85.71% 47.54%
wynik 47.54%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

17: Ewa Topczewsska - Kazimierz Kieelar

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 3NS 2 S 8 +2 +130 64.29% 64.29%
4NS 4 pasy 0 42.86% 53.57%
2 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 5NS 3 E J -2 +100 21.43% 42.86%
6NS 3 W A +1 -170 64.29% 48.21%
3 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 7NS 3 N 9 +2 +150 0.00% 38.57%
8NS 3 E J +1 -430 7.14% 33.33%
4 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 9NS 3 E Q +1 -170 28.57% 32.65%
10NS 5 W 5 +1 -620 50.00% 34.82%
5 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 11NS 4 N 6 -1 -50 14.29% 32.54%
12NS 3 E 2 -2 +100 64.29% 35.71%
6 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 13NS 3 N J +2 +150 0.00% 32.47%
14NS sędzia 35.00% 32.68%
7 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 15NS 4 W A +1 -150 71.43% 35.66%
16NS 5 W K +2 -710 64.29% 37.70%
8 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 17NS 5 S A = +400 71.43% 39.95%
18NS 2 N K = +120 14.29% 38.35%
9 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 19NS 3 S 10 -2 -100 0.00% 36.09%
20NS 3 S 10 = +140 0.00% 34.09%
10 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 21NS 3 N A -1 -100 7.14% 32.67%
22NS 4 N 7 -1 -50 0.00% 31.04%
11 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 1NS 3 N 10 -1 -50 0.00% 29.56%
2NS 4 E K = -420 35.71% 29.84%
wynik 29.84%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

18: Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Skwarczyński - Ryszard Henclewski 1NS 3x W A -1 +100 14.29% 14.29%
2NS 3 E Q = -140 85.71% 50.00%
2 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 3NS 3 S 8 +1 +430 100.00% 66.67%
4NS 3 S K -2 -200 0.00% 50.00%
3 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 5NS 3 S 2 +1 +630 92.86% 58.57%
6NS 4 W A = -620 28.57% 53.57%
4 Barbara Kaczmarek - Beeata Kapałaa 7NS 4 S 3 +1 +660 78.57% 57.14%
8NS 3 E 10 -1 +50 71.43% 58.93%
5 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 9NS 3 N K -3 -150 42.86% 57.14%
10NS 5 W 5 +1 -620 50.00% 56.43%
6 Bożena Knapik - Barbaraa Śpiewek 11NS 3x E 7 -3 +500 92.86% 59.74%
12NS 2 E 7 -1 +50 28.57% 57.14%
7 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 13NS 3 S 9 = +600 35.71% 55.49%
14NS 3 E 4 +1 -170 1.00% 51.60%
8 Feliks Wojciechowwski - Grzegorz Zawieja 15NS 3 W 5 +1 -430 35.71% 50.54%
16NS 6 E J +1 -1460 14.29% 48.28%
9 Piotr Ertel - Zbigniew Surowiński 17NS 6 S A -1 -50 28.57% 47.12%
18NS 4 N K = +620 42.86% 46.88%
10 Mariusz Gawrych - Janusz Kruszewicz 19NS 4 S 10 -1 -50 28.57% 45.92%
20NS 4 N A = +620 35.71% 45.41%
11 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 21NS 3 E 5 -2 +100 42.86% 45.29%
22NS 4 S Q +2 +480 57.14% 45.82%
wynik 45.82%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 24-10-2019 12:41:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl