turd2511

1: Leszek Latocki - Karol Humiński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 1NS 3 W 5 +1 -170 -1.17 -1.17
2NS 1 E 4 +1 -110 -2.00 -3.17
2 Robert Sikora - Witold Dygas 3NS 4 W 3 = -620 -3.67 -6.83
4NS 4 S 7 = +620 5.50 -1.33
3 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 5NS 3 S 2 = +140 1.33 -0.00
6NS 3 E A -2 +200 3.50 3.50
4 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 7NS 5 W A = -600 -10.50 -7.00
8NS 3 S 10 +1 +430 6.00 -1.00
5 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 9NS 2 S 4 -3 -150 9.17 8.17
10NS 1 W 2 +4 -200 -2.50 5.67
6 pauza - pauza 11NS średnia 3.00 8.67
12NS średnia 3.00 11.67
7 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 13NS 1 E K +1 -110 0.33 12.00
14NS 5 W 8 -1 +50 7.50 19.50
8 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 15NS 2 N 9 +1 +140 -0.33 19.17
16NS 3 S 4 -1 -50 -0.50 18.67
9 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 17NS 2 W 2 +2 -170 3.17 21.83
18NS 4 E 8 = -130 -1.33 20.50
10 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 19NS 4 S 8 -2 -100 -5.17 15.33
20NS 3 W 5 = -110 -2.17 13.17
11 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 21NS 1 E 3 +1 -120 -1.83 11.33
22NS 4 S 8 +1 +450 8.17 19.50
12 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 23NS 2 E J -1 +100 10.00 29.50
24NS 2 S A = +110 0.80 30.30
13 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 25NS 1 S 3 -1 -50 0.50 30.80
26NS 4 W 8 +1 -650 -3.67 27.13
wynik 27.13
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

2: Krystyna Malewicz - Jan Malewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Latocki - Karol Humiński 1EW 3 W 5 +1 -170 1.17 1.17
2EW 1 E 4 +1 -110 2.00 3.17
2 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 7NS 4 N K -1 -100 -1.17 2.00
8NS 3 N 5 = +400 5.50 7.50
3 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 15EW 2 N 8 = +110 1.50 9.00
16EW 3 S K = +110 -3.83 5.17
4 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 11EW 3 S 8 -1 -50 3.50 8.67
12EW 3 W 9 -1 +50 1.00 9.67
5 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 17EW 3 W K +1 -170 -3.17 6.50
18EW 3 W A -2 +100 -5.00 1.50
6 Robert Sikora - Witold Dygas 19NS 3 E 6 -1 +100 0.17 1.67
20NS 3 E 5 -1 +100 3.83 5.50
7 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 25EW 3 E A -2 +200 -6.83 -1.33
26EW 4 W 8 +1 -650 3.67 2.33
8 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 21NS 1 E 4 = -90 -0.67 1.67
22NS 4 S 8 -1 -50 -5.33 -3.67
9 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 5EW 2 S J +1 +140 -1.33 -5.00
6EW 5 N Q -1 -50 3.50 -1.50
10 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 3NS 4 W 3 = -620 -3.67 -5.17
4NS 4 S 7 +1 +650 6.33 1.17
11 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 23EW 4 E 4 = -620 4.00 5.17
24EW 3 W 3 = -110 5.20 10.37
12 pauza - pauza 9NS średnia 3.00 13.37
10NS średnia 3.00 16.37
13 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 13NS 2 E K +1 -140 -0.83 15.53
14NS 3 E 4 -2 +100 8.67 24.20
wynik 24.20
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

3: Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 3NS 3 W 3 +1 -170 7.17 7.17
4NS 5 S 7 -1 -100 -9.00 -1.83
2 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 5NS 2 S Q +1 +140 1.33 -0.50
6NS 2 E A -1 +100 0.67 0.17
3 pauza - pauza 7NS średnia 3.00 3.17
8NS średnia 3.00 6.17
4 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 9NS 3 W 8 = -600 -2.50 3.67
10NS 1 W 2 +3 -170 -1.50 2.17
5 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 11NS 3 S 8 -1 -50 -3.50 -1.33
12NS 3 W 9 -1 +50 -1.00 -2.33
6 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 13NS 2 E K = -110 0.33 -2.00
14NS 4 W 7 +1 -450 -5.17 -7.17
7 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 15NS 4 E 9 -5 +250 3.33 -3.83
16NS 2 W 8 = -110 -2.67 -6.50
8 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 17NS 4 W 3 = -420 -4.00 -10.50
18NS 4 W K -2 +100 5.00 -5.50
9 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 19NS 2 E 8 = -110 -5.17 -10.67
20NS 4 pasy 0 1.00 -9.67
10 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 21NS 1 E 4 = -90 -0.67 -10.33
22NS 3 S 8 = +140 0.17 -10.17
11 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 23NS 4 E 4 = -620 -4.00 -14.17
24NS 3 W 3 = -110 -5.20 -19.37
12 Robert Sikora - Witold Dygas 25NS 2 E A = -110 -1.67 -21.03
26NS 4 W 8 +1 -650 -3.67 -24.70
13 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 1NS 2 W A +2 -170 -1.17 -25.87
2NS 3 E 4 = -140 -3.17 -29.03
wynik -29.03
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

4: Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 3EW 3 W 3 +1 -170 -7.17 -7.17
4EW 5 S 7 -1 -100 9.00 1.83
2 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 15NS 2 N 8 = +110 -1.50 0.33
16NS 3 N 9 -2 -100 -2.50 -2.17
3 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 19NS 4 E 8 -1 +100 0.17 -2.00
20NS 2 E Q = -110 -2.17 -4.17
4 Leszek Latocki - Karol Humiński 7EW 5 W A = -600 10.50 6.33
8EW 3 S 10 +1 +430 -6.00 0.33
5 Robert Sikora - Witold Dygas 13NS 2 E 3 +1 -140 -0.83 -0.50
14NS 4 W 8 = -420 -4.17 -4.67
6 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 21EW 3 E 6 -2 +100 -5.17 -9.83
22EW 5 N A -1 -50 5.33 -4.50
7 pauza - pauza 17EW średnia 3.00 -1.50
18EW średnia 3.00 1.50
8 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 23EW 4 E 5 = -620 4.00 5.50
24EW 4x N 5 -1 -100 5.00 10.50
9 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 25NS 4 N A -2 -100 -1.67 8.83
26NS 4 W 8 +1 -650 -3.67 5.17
10 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 5EW 2 S Q +1 +140 -1.33 3.83
6EW 4 E 5 -3 +300 -6.17 -2.33
11 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 1NS 4 E 8 -1 +50 5.83 3.50
2NS 2 W Q -1 +50 2.17 5.67
12 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 11EW 4 S K -2 -100 5.17 10.83
12EW 3 W 3 -1 +50 1.00 11.83
13 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 9NS 3 E 6 = -600 -2.50 9.33
10NS 2 W 3 +1 -140 -0.33 9.00
wynik 9.00
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

5: Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 5NS 2 S Q +1 +140 1.33 1.33
6NS 4x N Q -1 -100 -5.17 -3.83
2 pauza - pauza 13EW średnia 3.00 -0.83
14EW średnia 3.00 2.17
3 Robert Sikora - Witold Dygas 9EW 3 W 10 = -600 2.50 4.67
10EW 1 W K +2 -140 0.33 5.00
4 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 15EW 2 N 2 +1 +140 0.33 5.33
16EW 4 S A -2 -100 2.50 7.83
5 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 17NS 3 W K +1 -170 3.17 11.00
18NS 3 W A -2 +100 5.00 16.00
6 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 23EW 3 E J +1 -630 4.00 20.00
24EW 3 N 4 = +140 -1.60 18.40
7 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 19NS 3 E 6 -2 +200 3.33 21.73
20NS 3 W 5 -1 +100 3.83 25.57
8 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 3EW 5 W K -1 +100 -11.17 14.40
4EW 4 S 4 = +620 -5.50 8.90
9 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 1NS 3 W 5 +1 -170 -1.17 7.73
2NS 1 S 5 +2 +140 5.00 12.73
10 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 21EW 1 E 4 = -90 0.67 13.40
22EW 3 S 8 = +140 -0.17 13.23
11 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 7NS 3 N 3 = +140 3.83 17.07
8NS 3 N 5 +1 +430 6.00 23.07
12 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 11NS 4 S K -2 -100 -5.17 17.90
12NS 3 W 3 -1 +50 -1.00 16.90
13 Leszek Latocki - Karol Humiński 25EW 1 S 3 -1 -50 -0.50 16.40
26EW 4 W 8 +1 -650 3.67 20.07
wynik 20.07
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

6: Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 5EW 2 S Q +1 +140 -1.33 -1.33
6EW 4x N Q -1 -100 5.17 3.83
2 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 11EW 3 S A = +140 -2.00 1.83
12EW 3 W 9 -1 +50 1.00 2.83
3 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 13NS 2 E K = -110 0.33 3.17
14NS 4 W 5 = -420 -4.17 -1.00
4 pauza - pauza 19EW średnia 3.00 2.00
20EW średnia 3.00 5.00
5 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 15NS 3 W 6 -4 +200 1.83 6.83
16NS 3 S 6 -1 -50 -0.50 6.33
6 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 25EW 2 S 8 -2 -100 1.67 8.00
26EW 3 W A +2 -200 -7.83 0.17
7 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 23NS 4 E J = -620 -4.00 -3.83
24NS średnia 0.00 -3.83
8 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 17EW 4 W 3 = -420 4.00 0.17
18EW 4 W K -2 +100 -5.00 -4.83
9 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 3NS 4 W K = -620 -3.67 -8.50
4NS 6x S A -1 -200 -10.67 -19.17
10 Robert Sikora - Witold Dygas 7NS 3 N 3 +1 +170 4.83 -14.33
8NS 3 N 8 -1 -50 -6.33 -20.67
11 Leszek Latocki - Karol Humiński 21EW 1 E 3 +1 -120 1.83 -18.83
22EW 4 S 8 +1 +450 -8.17 -27.00
12 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 1NS 3 W A +1 -170 -1.17 -28.17
2NS 2 E 8 = -110 -2.00 -30.17
13 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 9EW 3 E 6 = -600 2.50 -27.67
10EW 2 W 3 +1 -140 0.33 -27.33
wynik -27.33
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

7: Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 7NS 5 W A = -600 -10.50 -10.50
8NS 2 N 8 = +120 -1.67 -12.17
2 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 17EW 4 W 6 = -420 4.00 -8.17
18EW 4 W K -1 +50 -3.33 -11.50
3 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 15NS 2 N 8 = +110 -1.50 -13.00
16NS 3 S K = +110 3.83 -9.17
4 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 9EW 3 W 8 = -600 2.50 -6.67
10EW 1 W 2 +3 -170 1.50 -5.17
5 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 21NS 1 W 7 = -80 -0.67 -5.83
22NS 3 S 8 +2 +200 2.00 -3.83
6 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 25NS 2 S 8 -2 -100 -1.67 -5.50
26NS 3 W A +2 -200 7.83 2.33
7 Leszek Latocki - Karol Humiński 13EW 1 E K +1 -110 -0.33 2.00
14EW 5 W 8 -1 +50 -7.50 -5.50
8 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 19NS 4 E 6 -2 +200 3.33 -2.17
20NS 1 N A -1 -100 -2.17 -4.33
9 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 1EW 3 W 5 +1 -170 1.17 -3.17
2EW 1 S 5 +2 +140 -5.00 -8.17
10 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 23EW 3 E J +1 -630 4.00 -4.17
24EW 4x N 7 = +590 -11.20 -15.37
11 pauza - pauza 3EW średnia 3.00 -12.37
4EW średnia 3.00 -9.37
12 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 5NS 2 N A = +90 -0.83 -10.20
6NS 3 N Q = +140 1.83 -8.37
13 Robert Sikora - Witold Dygas 11EW 3x E K -2 +300 -6.17 -14.53
12EW 3 W 9 -1 +50 1.00 -13.53
wynik -13.53
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

8: Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 7EW 5 W A = -600 10.50 10.50
8EW 2 N 8 = +120 1.67 12.17
2 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 9EW 2x S K -2 -300 -5.33 6.83
10EW 1 E 9 +2 -140 0.33 7.17
3 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 11EW 3 E A -3 +150 -2.00 5.17
12EW 6 W 7 -3 +150 -2.50 2.67
4 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 13EW 1 W 5 = -80 -1.50 1.17
14EW 3 E 4 +1 -130 -3.17 -2.00
5 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 15EW 3 W 6 -4 +200 -1.83 -3.83
16EW 3 S 6 -1 -50 0.50 -3.33
6 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 17EW 3 E A +2 -200 -2.50 -5.83
18EW 4 W A -2 +100 -5.00 -10.83
7 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 19EW 3 E 6 -2 +200 -3.33 -14.17
20EW 3 W 5 -1 +100 -3.83 -18.00
8 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 21EW 1 E 4 = -90 0.67 -17.33
22EW 4 S 8 -1 -50 5.33 -12.00
9 Robert Sikora - Witold Dygas 23EW 4 W 3 -1 +100 -10.00 -22.00
24EW 4 N 10 -1 -50 3.40 -18.60
10 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 25EW 3 E K = -140 2.83 -15.77
26EW 4 W 6 = -620 2.50 -13.27
11 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 1EW 4 E 8 -1 +50 -5.83 -19.10
2EW 2 W Q -1 +50 -2.17 -21.27
12 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 3EW 4 W 5 = -620 3.67 -17.60
4EW 4 S 7 +1 +650 -6.33 -23.93
13 pauza - pauza 5EW średnia 3.00 -20.93
6EW średnia 3.00 -17.93
wynik -17.93
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

9: Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 9NS 3 W 2 = -600 -2.50 -2.50
10NS 1 E 9 +3 -170 -1.50 -4.00
2 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 15EW 2 N 8 = +110 1.50 -2.50
16EW 3 N 9 -2 -100 2.50 0.00
3 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 11NS 3 E A -3 +150 2.00 2.00
12NS 6 W 7 -3 +150 2.50 4.50
4 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 21EW 1 E 4 = -90 0.67 5.17
22EW 3 S 8 = +140 -0.17 5.00
5 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 19NS 4 E A -2 +200 3.33 8.33
20NS 2 E Q = -110 -2.17 6.17
6 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 13EW 2 E K = -110 -0.33 5.83
14EW 4 W 7 +1 -450 5.17 11.00
7 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 25NS 3 E A -2 +200 6.83 17.83
26NS 4 W 8 +1 -650 -3.67 14.17
8 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 3NS 5 W K -1 +100 11.17 25.33
4NS 4 S 4 = +620 5.50 30.83
9 Leszek Latocki - Karol Humiński 17EW 2 W 2 +2 -170 -3.17 27.67
18EW 4 E 8 = -130 1.33 29.00
10 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 23NS 3 E J +1 -630 -4.00 25.00
24NS 4x N 7 = +590 11.20 36.20
11 Robert Sikora - Witold Dygas 5EW 4 S Q -1 -100 5.83 42.03
6EW 3 S J -1 -50 3.50 45.53
12 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 1EW 3 W A +1 -170 1.17 46.70
2EW 2 E 8 = -110 2.00 48.70
13 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 7EW 3 W 3 -3 +300 -8.00 40.70
8EW 3 S 7 -2 -100 7.83 48.53
wynik 48.53
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

10: Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 9EW 3 W 2 = -600 2.50 2.50
10EW 1 E 9 +3 -170 1.50 4.00
2 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 11NS 3 S A = +140 2.00 6.00
12NS 3 W 9 -1 +50 -1.00 5.00
3 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 17EW 4 W 7 = -420 4.00 9.00
18EW 4 W A = -420 8.17 17.17
4 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 13NS 1 W 5 = -80 1.50 18.67
14NS 3 E 4 +1 -130 3.17 21.83
5 pauza - pauza 23EW średnia 3.00 24.83
24EW średnia 3.00 27.83
6 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 21NS 3 E 6 -2 +100 5.17 33.00
22NS 5 N A -1 -50 -5.33 27.67
7 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 15EW 4 E 9 -5 +250 -3.33 24.33
16EW 2 W 8 = -110 2.67 27.00
8 Robert Sikora - Witold Dygas 1NS 2 W 5 +1 -140 0.00 27.00
2NS 3 S 7 -2 -200 -5.00 22.00
9 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 5NS 2 S J +1 +140 1.33 23.33
6NS 5 N Q -1 -50 -3.50 19.83
10 Leszek Latocki - Karol Humiński 19EW 4 S 8 -2 -100 5.17 25.00
20EW 3 W 5 = -110 2.17 27.17
11 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 25NS 3 S 8 -1 -50 0.50 27.67
26NS 2 E 10 +2 -130 9.33 37.00
12 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 7EW 3 N 7 +2 +200 -5.50 31.50
8EW 1 N 2 +1 +120 1.67 33.17
13 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 3EW 4 W 3 = -620 3.67 36.83
4EW 3 S 7 +1 +170 4.00 40.83
wynik 40.83
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

11: Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 11NS 3 S 8 = +140 2.00 2.00
12NS 4 E K -3 +150 2.50 4.50
2 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 5EW 2 S Q +1 +140 -1.33 3.17
6EW 2 E A -1 +100 -0.67 2.50
3 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 17NS 4 W 7 = -420 -4.00 -1.50
18NS 4 W A = -420 -8.17 -9.67
4 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 21NS 1 E 4 = -90 -0.67 -10.33
22NS 3 S 8 = +140 0.17 -10.17
5 Leszek Latocki - Karol Humiński 9EW 2 S 4 -3 -150 -9.17 -19.33
10EW 1 W 2 +4 -200 2.50 -16.83
6 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 15NS 3 E A -2 +100 -1.50 -18.33
16NS 3 S 6 +2 +150 4.83 -13.50
7 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 23EW 4 E J = -620 4.00 -9.50
24EW średnia 0.00 -9.50
8 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 19EW 4 E 6 -2 +200 -3.33 -12.83
20EW 1 N A -1 -100 2.17 -10.67
9 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 25EW 4 N A -2 -100 1.67 -9.00
26EW 4 W 8 +1 -650 3.67 -5.33
10 pauza - pauza 1NS średnia 3.00 -2.33
2NS średnia 3.00 0.67
11 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 7EW 3 N 3 = +140 -3.83 -3.17
8EW 3 N 5 +1 +430 -6.00 -9.17
12 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 3NS 4 W 5 = -620 -3.67 -12.83
4NS 4 S 7 +1 +650 6.33 -6.50
13 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 13EW 2 E K +1 -140 0.83 -5.67
14EW 3 E 4 -2 +100 -8.67 -14.33
wynik -14.33
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

12: Maria Łasek - Elżbieta Chalasz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 11EW 3 S 8 = +140 -2.00 -2.00
12EW 4 E K -3 +150 -2.50 -4.50
2 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 7EW 4 N K -1 -100 1.17 -3.33
8EW 3 N 5 = +400 -5.50 -8.83
3 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 13EW 2 E K = -110 -0.33 -9.17
14EW 4 W 5 = -420 4.17 -5.00
4 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 15NS 2 N 2 +1 +140 -0.33 -5.33
16NS 4 S A -2 -100 -2.50 -7.83
5 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 21EW 1 W 7 = -80 0.67 -7.17
22EW 3 S 8 +2 +200 -2.00 -9.17
6 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 17NS 3 E A +2 -200 2.50 -6.67
18NS 4 W A -2 +100 5.00 -1.67
7 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 1EW 3 W 5 +1 -170 1.17 -0.50
2EW 1 W A -3 +150 -5.00 -5.50
8 pauza - pauza 25NS średnia 3.00 -2.50
26NS średnia 3.00 0.50
9 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 19EW 2 E 8 = -110 5.17 5.67
20EW 4 pasy 0 -1.00 4.67
10 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 5NS 2 S Q +1 +140 1.33 6.00
6NS 4 E 5 -3 +300 6.17 12.17
11 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 9NS 3 W 7 +2 -660 -4.50 7.67
10NS 3 W 4 -1 +100 6.50 14.17
12 Leszek Latocki - Karol Humiński 23EW 2 E J -1 +100 -10.00 4.17
24EW 2 S A = +110 -0.80 3.37
13 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 3NS 4 W 3 = -620 -3.67 -0.30
4NS 3 S 7 +1 +170 -4.00 -4.30
wynik -4.30
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

13: Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 13NS 2 E 3 +1 -140 -0.83 -0.83
14NS 4 E 4 +2 -480 -5.83 -6.67
2 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 17NS 4 W 6 = -420 -4.00 -10.67
18NS 4 W K -1 +50 3.33 -7.33
3 Leszek Latocki - Karol Humiński 5EW 3 S 2 = +140 -1.33 -8.67
6EW 3 E A -2 +200 -3.50 -12.17
4 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 11NS 3 S 8 -1 -50 -3.50 -15.67
12NS 3 W 9 -1 +50 -1.00 -16.67
5 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 19EW 4 E A -2 +200 -3.33 -20.00
20EW 2 E Q = -110 2.17 -17.83
6 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 15EW 3 E A -2 +100 1.50 -16.33
16EW 3 S 6 +2 +150 -4.83 -21.17
7 Robert Sikora - Witold Dygas 21EW 1 E 4 = -90 0.67 -20.50
22EW 3 S 8 = +140 -0.17 -20.67
8 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 23NS 4 E 5 = -620 -4.00 -24.67
24NS 4x N 5 -1 -100 -5.00 -29.67
9 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 3EW 4 W K = -620 3.67 -26.00
4EW 6x S A -1 -200 10.67 -15.33
10 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 25NS 3 E K = -140 -2.83 -18.17
26NS 4 W 6 = -620 -2.50 -20.67
11 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 9EW 3 W 7 +2 -660 4.50 -16.17
10EW 3 W 4 -1 +100 -6.50 -22.67
12 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 7NS 3 N 7 +2 +200 5.50 -17.17
8NS 1 N 2 +1 +120 -1.67 -18.83
13 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 1EW 2 W A +2 -170 1.17 -17.67
2EW 3 E 4 = -140 3.17 -14.50
wynik -14.50
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

14: Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 13EW 2 E 3 +1 -140 0.83 0.83
14EW 4 E 4 +2 -480 5.83 6.67
2 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 9NS 2x S K -2 -300 5.33 12.00
10NS 1 E 9 +2 -140 -0.33 11.67
3 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 19EW 4 E 8 -1 +100 -0.17 11.50
20EW 2 E Q = -110 2.17 13.67
4 Robert Sikora - Witold Dygas 17NS 2 E A +2 -170 3.17 16.83
18NS 4 W A +1 -450 -8.83 8.00
5 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 11EW 3 S 8 -1 -50 3.50 11.50
12EW 3 W 9 -1 +50 1.00 12.50
6 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 23NS 3 E J +1 -630 -4.00 8.50
24NS 3 N 4 = +140 1.60 10.10
7 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 1NS 3 W 5 +1 -170 -1.17 8.93
2NS 1 W A -3 +150 5.00 13.93
8 Leszek Latocki - Karol Humiński 15EW 2 N 9 +1 +140 0.33 14.27
16EW 3 S 4 -1 -50 0.50 14.77
9 pauza - pauza 21NS średnia 3.00 17.77
22NS średnia 3.00 20.77
10 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 3EW 4 W 3 = -620 3.67 24.43
4EW 4 S 7 +1 +650 -6.33 18.10
11 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 25EW 3 S 8 -1 -50 -0.50 17.60
26EW 2 E 10 +2 -130 -9.33 8.27
12 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 5EW 2 N A = +90 0.83 9.10
6EW 3 N Q = +140 -1.83 7.27
13 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 7NS 3 W 3 -3 +300 8.00 15.27
8NS 3 S 7 -2 -100 -7.83 7.43
wynik 7.43
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

15: Robert Sikora - Witold Dygas

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 15NS średnia 3.00 3.00
16NS średnia 3.00 6.00
2 Leszek Latocki - Karol Humiński 3EW 4 W 3 = -620 3.67 9.67
4EW 4 S 7 = +620 -5.50 4.17
3 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 9NS 3 W 10 = -600 -2.50 1.67
10NS 1 W K +2 -140 -0.33 1.33
4 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 17EW 2 E A +2 -170 -3.17 -1.83
18EW 4 W A +1 -450 8.83 7.00
5 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 13EW 2 E 3 +1 -140 0.83 7.83
14EW 4 W 8 = -420 4.17 12.00
6 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 19EW 3 E 6 -1 +100 -0.17 11.83
20EW 3 E 5 -1 +100 -3.83 8.00
7 Jerzy Cydzik - Zdzisław Korona 21NS 1 E 4 = -90 -0.67 7.33
22NS 3 S 8 = +140 0.17 7.50
8 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 1EW 2 W 5 +1 -140 0.00 7.50
2EW 3 S 7 -2 -200 5.00 12.50
9 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 23NS 4 W 3 -1 +100 10.00 22.50
24NS 4 N 10 -1 -50 -3.40 19.10
10 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 7EW 3 N 3 +1 +170 -4.83 14.27
8EW 3 N 8 -1 -50 6.33 20.60
11 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 5NS 4 S Q -1 -100 -5.83 14.77
6NS 3 S J -1 -50 -3.50 11.27
12 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 25EW 2 E A = -110 1.67 12.93
26EW 4 W 8 +1 -650 3.67 16.60
13 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 11NS 3x E K -2 +300 6.17 22.77
12NS 3 W 9 -1 +50 -1.00 21.77
wynik 21.77
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl

turd2511

16: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Robert Sikora - Witold Dygas 15EW średnia -17.00 -17.00
16EW średnia -17.00 -34.00
2 Zbigniew Albrecht - Zbigniew Adamski 13NS średnia -17.00 -51.00
14NS średnia -17.00 -68.00
3 Wojciech Morkowski - Zbigniew Banaszyk 7EW średnia -17.00 -85.00
8EW średnia -17.00 -102.00
4 Elżbieta Szubert-Licznerska - Adam Licznerski 19NS średnia -17.00 -119.00
20NS średnia -17.00 -136.00
5 Mirosław Bubiłek - Grzegorz Bubiłek 23NS średnia -17.00 -153.00
24NS średnia -17.00 -170.00
6 Leszek Latocki - Karol Humiński 11EW średnia -17.00 -187.00
12EW średnia -17.00 -204.00
7 Bolesław Urbaniak - Bolesław Piotrowicz 17NS średnia -17.00 -221.00
18NS średnia -17.00 -238.00
8 Maria Łasek - Elżbieta Chalasz 25EW średnia -17.00 -255.00
26EW średnia -17.00 -272.00
9 Eugeniusz Wilniewiec - Kazimierz Jaskuła 21EW średnia -17.00 -289.00
22EW średnia -17.00 -306.00
10 Jolanta Ciesielska - Piotr Ciesielski 1EW średnia -17.00 -323.00
2EW średnia -17.00 -340.00
11 Paweł Dubowski - Jerzy Adamczak 3NS średnia -17.00 -357.00
4NS średnia -17.00 -374.00
12 Krystyna Malewicz - Jan Malewicz 9EW średnia -17.00 -391.00
10EW średnia -17.00 -408.00
13 Olga Zacharewicz - Ryszard Góralski 5NS średnia -17.00 -425.00
6NS średnia -17.00 -442.00
wynik -442.00
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 03-11-2019 11:07:54
Sędzia: Ertel Piotr , e-mail: erpo5o@o2.pl