1: Barbara Górka - Leeszek Czachowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 1EW 5 E A = -450 50.00% 50.00%
2EW 3 E 6 -1 +50 13.64% 31.82%
2 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 25EW 4 W 6 = -620 86.36% 50.00%
26EW 3 E 8 +1 -170 22.73% 43.18%
3 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 21NS 3 N Q +1 +170 72.73% 49.09%
22NS 4 S Q = +420 59.09% 50.76%
4 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 23EW 2 N 2 = +110 45.45% 50.00%
24EW 5 E K -1 +50 22.73% 46.59%
5 Marek Płaczek - Roman Biskupski 13NS 4 E 10 = -620 31.82% 44.95%
14NS 6x E J -3 +500 90.91% 49.55%
6 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 17NS 3 N 3 +1 +430 81.82% 52.48%
18NS 3 N K +1 +170 63.64% 53.41%
7 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 15EW 6 N 7 = +1370 0.00% 49.30%
16EW 3 W A -1 +100 36.36% 48.38%
8 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 27NS 1 N 7 +1 +90 45.45% 48.18%
28NS 3 W 4 -2 +100 95.45% 51.14%
9 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 7EW 2 E 10 +2 -170 45.45% 50.80%
8EW 5 S 9 +1 +480 0.00% 47.98%
10 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 11EW 1 N Q +1 +120 81.82% 49.76%
12EW 3 E 2 = -400 81.82% 51.36%
11 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 3NS 3 W 2 +3 -690 13.64% 49.57%
4NS 4 E A -1 +100 59.09% 50.00%
12 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 9EW 4 N 8 -1 -50 59.09% 50.40%
10EW 4 S 7 +1 +650 63.64% 50.95%
13 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 5NS 4 W 6 +3 -510 86.36% 52.36%
6NS 3 N 6 = +400 36.36% 51.75%
14 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 19NS 2 S 10 +2 +130 95.45% 53.37%
20NS 3 N 5 +2 +660 81.82% 54.38%
wynik 54.38%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

2: Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 21NS 3 S A +2 +150 59.09% 59.09%
22NS 4 S K = +420 59.09% 59.09%
2 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 3EW 3 W 2 +3 -690 86.36% 68.18%
4EW 2 E A +1 -140 72.73% 69.32%
3 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 27EW 2 N J = +120 13.64% 58.18%
28EW 2 W 8 = -90 45.45% 56.06%
4 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 23NS 2 N 2 = +110 54.55% 55.84%
24NS 5 E K -1 +50 77.27% 58.52%
5 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 25EW 4x S 5 -1 -100 45.45% 57.07%
26EW 4 E K = -620 72.73% 58.64%
6 Marek Płaczek - Roman Biskupski 15NS 4 S 8 +1 +650 59.09% 58.68%
16NS 4 W A -5 +500 100.00% 62.12%
7 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 19NS 3 N A -2 -100 31.82% 59.79%
20NS 5 S 2 = +600 13.64% 56.49%
8 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 17EW 3 N 5 +1 +430 18.18% 53.94%
18EW 3 W J -1 +50 95.45% 56.53%
9 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 1NS 4 E A +1 -450 50.00% 56.15%
2NS 3 E 6 -1 +50 86.36% 57.83%
10 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 9EW 3 S J = +140 31.82% 56.46%
10EW 4 N 10 +1 +650 63.64% 56.82%
11 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 13EW 4 E A +1 -650 90.91% 58.44%
14EW 5 N 10 +2 +440 31.82% 57.23%
12 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 5NS 6 E J +1 -1010 31.82% 56.13%
6NS 3 S 3 -2 -100 4.55% 53.98%
13 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 11EW 2 N 8 +1 +140 63.64% 54.36%
12EW 3 W 6 = -400 81.82% 55.42%
14 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 7NS 4 E 10 +1 -650 0.00% 53.37%
8NS 3 S 7 +2 +200 4.55% 51.62%
wynik 51.62%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

3: Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 9NS 3 N 5 -1 -50 40.91% 40.91%
10NS 4 S 3 +1 +650 36.36% 38.64%
2 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 23NS 1 S Q = +90 27.27% 34.85%
24NS 3 E K +1 -170 40.91% 36.36%
3 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 5EW 4 W 6 +3 -510 13.64% 31.82%
6EW 6 N 5 -2 -100 95.45% 42.42%
4 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 1EW 4 W 7 = -420 0.00% 36.36%
2EW 2 W K +2 -130 72.73% 40.91%
5 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 25NS 4x S 5 -1 -100 54.55% 42.42%
26NS 4 E K = -620 27.27% 40.91%
6 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 27EW 2 N J = +120 13.64% 38.43%
28EW 1 W 4 = -90 45.45% 39.02%
7 Marek Płaczek - Roman Biskupski 17NS 4 N 3 = +420 59.09% 40.56%
18NS 2 S 2 +2 +130 36.36% 40.26%
8 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 21NS 3 S 5 = +110 27.27% 39.39%
22NS 4 S K -1 -50 9.09% 37.50%
9 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 19EW 2 S K +1 +110 22.73% 36.63%
20EW 3 N 2 +1 +630 54.55% 37.63%
10 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 3NS 4 W 7 = -620 68.18% 39.23%
4NS 4 E K -2 +200 86.36% 41.59%
11 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 11EW 3 W K -3 +150 45.45% 41.77%
12EW 1 W 8 +3 -170 63.64% 42.77%
12 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 15EW 3 N J = +600 100.00% 45.26%
16EW 2 W A = -110 63.64% 46.02%
13 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 7NS 2 E J +3 -200 36.36% 45.64%
8NS 4 N 8 +1 +450 59.09% 46.15%
14 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 13EW 4 E 7 = -620 68.18% 46.97%
14EW 5 N 10 +1 +420 59.09% 47.40%
wynik 47.40%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

4: Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 15EW 4 S 8 = +620 81.82% 81.82%
16EW 3 W A = -140 86.36% 84.09%
2 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 11NS 1 S 9 +3 +180 81.82% 83.33%
12NS 3 W 7 -2 +100 100.00% 87.50%
3 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 25NS 2 S A = +110 90.91% 88.18%
26NS 4 E K -2 +200 100.00% 90.15%
4 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 7EW 2 E J +1 -140 31.82% 81.82%
8EW 4 N K +1 +450 40.91% 76.70%
5 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 3EW 3 W 7 +2 -660 59.09% 74.75%
4EW 4x E K -2 +500 0.00% 67.27%
6 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 27NS 2 N J = +120 86.36% 69.01%
28NS 1 W 4 = -90 54.55% 67.80%
7 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 1EW 5 E 8 = -450 50.00% 66.43%
2EW 3 S Q -1 -100 31.82% 63.96%
8 Marek Płaczek - Roman Biskupski 19NS 3 E A = -110 13.64% 60.61%
20NS 3 N 2 +3 +690 100.00% 63.07%
9 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 23NS 1 W K -2 +200 90.91% 64.71%
24NS 4 W A = -420 18.18% 62.12%
10 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 21EW 5 S A = +600 13.64% 59.57%
22EW 4 S K = +420 40.91% 58.64%
11 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 5NS 3 E J +4 -520 63.64% 58.87%
6NS 3 S 3 +1 +430 68.18% 59.30%
12 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 13EW 4 E 9 -2 +200 13.64% 57.31%
14EW 4x W K -1 +100 86.36% 58.52%
13 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 17EW 4 S 8 -2 -100 81.82% 59.45%
18EW 4 N 8 = +620 13.64% 57.69%
14 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 9NS 4 N 5 = +420 100.00% 59.26%
10NS 4 S 6 +1 +650 36.36% 58.44%
wynik 58.44%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

5: Bożena Matuszewska - Janusz Ożga

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 11NS 2 N 10 = +90 9.09% 9.09%
12NS 3 W 8 +1 -430 0.00% 4.55%
2 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 17EW 5 S 8 -3 -150 100.00% 36.36%
18EW 3 S A = +110 77.27% 46.59%
3 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 13NS 4 W 8 -4 +400 100.00% 57.27%
14NS 4 W A -1 +50 0.00% 47.73%
4 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 27NS 2 S 6 -1 -50 13.64% 42.86%
28NS 2 W 9 -2 +100 95.45% 49.43%
5 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 9EW 4 S K +1 +150 18.18% 45.96%
10EW 6 S 7 = +1430 0.00% 41.36%
6 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 5EW 6 E 3 +1 -1020 100.00% 46.69%
6EW 5 N 6 = +460 9.09% 43.56%
7 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 1NS 5 E 8 = -450 50.00% 44.06%
2NS 3 S Q -1 -100 68.18% 45.78%
8 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 3EW 3 E 9 +2 -150 0.00% 42.73%
4EW 4 E A -1 +100 40.91% 42.61%
9 Marek Płaczek - Roman Biskupski 21NS 3 S A +2 +150 59.09% 43.58%
22NS 4 S K +1 +450 90.91% 46.21%
10 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 25NS 3 E 2 +1 -170 45.45% 46.17%
26NS 4 E 2 = -620 27.27% 45.23%
11 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 23EW 2 N 6 = +110 45.45% 45.24%
24EW 5 E 3 -3 +150 0.00% 43.18%
12 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 7NS 2 E 10 = -110 86.36% 45.06%
8NS 4 S 5 +1 +450 59.09% 45.64%
13 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 15EW 4 S 8 +1 +650 40.91% 45.45%
16EW 4 W K -2 +200 18.18% 44.41%
14 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 19EW 2 S 10 +2 +130 4.55% 42.93%
20EW 3 N 5 +2 +660 18.18% 42.05%
wynik 42.05%
miejsce 19
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

6: Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 21EW 3 S A +2 +150 40.91% 40.91%
22EW 4 S K = +420 40.91% 40.91%
2 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 13NS 3 W 5 -1 +100 63.64% 48.48%
14NS 5 N 10 +1 +420 40.91% 46.59%
3 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 19EW 1 S K = +90 40.91% 45.45%
20EW 3 N 2 +1 +630 54.55% 46.97%
4 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 15NS 4 S 3 +1 +650 59.09% 48.70%
16NS 3 S 3 -3 -150 0.00% 42.61%
5 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 1NS 4 E A +1 -450 50.00% 43.43%
2NS 3 S A -2 -200 0.00% 39.09%
6 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 11EW 1 S 2 +3 +180 18.18% 37.19%
12EW 2 E 10 = -120 45.45% 37.88%
7 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 7EW 2 E 2 +1 -140 31.82% 37.41%
8EW 4 S 5 +1 +450 40.91% 37.66%
8 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 3NS 3 E 9 +2 -150 100.00% 41.82%
4NS 4 E A -1 +100 59.09% 42.90%
9 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 5EW 4 W 6 +3 -510 13.64% 41.18%
6EW 3 N 4 = +400 63.64% 42.42%
10 Marek Płaczek - Roman Biskupski 23NS 2 E 3 -1 +100 36.36% 42.11%
24NS 4x W A = -590 0.00% 40.00%
11 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 27NS 2 E 9 -2 +100 63.64% 41.13%
28NS 1 W 4 +1 -120 13.64% 39.88%
12 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 25EW 4 W 6 = -620 86.36% 41.90%
26EW 4 E K = -620 72.73% 43.18%
13 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 9NS 3 N 8 = +400 90.91% 45.09%
10NS 3 N 4 +3 +690 81.82% 46.50%
14 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 17EW 4 S 8 = +420 40.91% 46.30%
18EW 3 N 4 = +140 54.55% 46.59%
wynik 46.59%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

7: Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 19EW 3 E 4 = -110 86.36% 86.36%
20EW 5 N 10 = +600 86.36% 86.36%
2 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 23EW 1 S Q = +90 72.73% 81.82%
24EW 3 E K +1 -170 59.09% 76.14%
3 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 15NS 4 S 8 +2 +680 81.82% 77.27%
16NS 4 N 4 -1 -50 54.55% 73.48%
4 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 21EW 3 S A +1 +130 63.64% 72.08%
22EW 3 S 4 +1 +170 77.27% 72.73%
5 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 17NS 3 N 3 +2 +460 100.00% 75.76%
18NS 3 N 4 +1 +170 63.64% 74.55%
6 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 3NS 3 W 7 +2 -660 40.91% 71.49%
4NS 3 E K +1 -630 4.55% 65.91%
7 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 13EW 4 E A -1 +100 36.36% 63.64%
14EW 5 E J -2 +100 86.36% 65.26%
8 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 9EW 3 S 3 -2 -100 81.82% 66.36%
10EW 3 N 4 +3 +690 18.18% 63.35%
9 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 5NS 4 W 6 +3 -510 86.36% 64.71%
6NS 3 N 4 = +400 36.36% 63.13%
10 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 7EW 4 E A = -620 86.36% 64.35%
8EW 4 S 3 +1 +450 40.91% 63.18%
11 Marek Płaczek - Roman Biskupski 25NS 5x S A -2 -300 36.36% 61.90%
26NS 4 E K = -620 27.27% 60.33%
12 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 1NS 4 E 10 +1 -450 50.00% 59.88%
2NS 3 E 9 +1 -130 27.27% 58.52%
13 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 27EW 2 N 5 = +90 54.55% 58.36%
28EW 1 W 7 +1 -120 86.36% 59.44%
14 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 11NS 2 S 5 +2 +130 27.27% 58.25%
12NS 1 E 10 +1 -90 86.36% 59.25%
wynik 59.25%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

8: Bożena Knapik - Barbara Spiewek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 13NS 4 E A = -620 31.82% 31.82%
14NS 5 N 10 +2 +440 68.18% 50.00%
2 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 21EW 3 S 9 -3 -300 95.45% 65.15%
22EW 4 S A = +420 40.91% 59.09%
3 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 25EW 2 S A = +110 9.09% 49.09%
26EW 4 E K -2 +200 0.00% 40.91%
4 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 17NS 5 N A -1 -50 40.91% 40.91%
18NS 3 N K +1 +170 63.64% 43.75%
5 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 23EW 2 N 2 = +110 45.45% 43.94%
24EW 4 W A -1 +50 22.73% 41.82%
6 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 19NS 3 N A -3 -150 0.00% 38.02%
20NS 3 N 2 +1 +630 45.45% 38.64%
7 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 5NS 6 W 8 +1 -1010 31.82% 38.11%
6NS 3 N 5 = +400 36.36% 37.99%
8 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 15EW 4 S A +1 +650 40.91% 38.18%
16EW 3 S A = +400 9.09% 36.36%
9 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 11EW 2x W K -2 +300 0.00% 34.22%
12EW 2 E Q = -90 13.64% 33.08%
10 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 7NS 4 E A = -620 13.64% 32.06%
8NS 4 S 3 +1 +450 59.09% 33.41%
11 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 9EW 3 N 5 = +140 31.82% 33.33%
10EW 2 N 9 +3 +200 100.00% 36.36%
12 Marek Płaczek - Roman Biskupski 27NS 2 S 2 -2 -100 0.00% 34.78%
28NS 2 E A +1 -150 0.00% 33.33%
13 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 3NS 3 W 7 +3 -690 13.64% 32.55%
4NS 3 E 6 +1 -630 4.55% 31.47%
14 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 1EW 4 E 8 +1 -450 50.00% 32.15%
2EW 3 E 9 = -110 45.45% 32.63%
wynik 32.63%
miejsce 23
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

9: Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 3EW 4 W 7 = -620 31.82% 31.82%
4EW 4 E A -1 +100 40.91% 36.36%
2 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 15NS 4 S 8 = +620 18.18% 30.30%
16NS 2 W A = -110 36.36% 31.82%
3 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 23EW 2 N A +2 +170 18.18% 29.09%
24EW 4 W 6 -1 +50 22.73% 28.03%
4 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 27EW 2 S 6 -1 -50 86.36% 36.36%
28EW 2 W 9 -2 +100 4.55% 32.39%
5 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 19NS 2 S K +1 +110 77.27% 37.37%
20NS 3 N 6 +2 +150 0.00% 33.64%
6 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 25EW 4 W K = -620 86.36% 38.43%
26EW 4 E 6 = -620 72.73% 41.29%
7 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 21NS 5 S A = +600 86.36% 44.76%
22NS 3 E A = -140 0.00% 41.56%
8 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 7NS 2 W 7 +1 -110 86.36% 44.55%
8NS 4 S 5 = +420 18.18% 42.90%
9 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 17EW 6 S 8 -2 -100 81.82% 45.19%
18EW 4 N 10 = +620 13.64% 43.43%
10 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 13EW 4 E 9 -2 +200 13.64% 41.87%
14EW 5 S 6 +2 +440 31.82% 41.36%
11 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 9NS 3 N 5 = +140 68.18% 42.64%
10NS 2 N 9 +3 +200 0.00% 40.70%
12 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 11EW 1 S 4 +3 +180 18.18% 39.72%
12EW 2 W A = -110 31.82% 39.39%
13 Marek Płaczek - Roman Biskupski 1NS 4 E A +1 -450 50.00% 39.82%
2NS 3 E J +1 -130 27.27% 39.34%
14 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 5NS 6 W 8 +1 -1010 31.82% 39.06%
6NS 3 S 3 +1 +430 68.18% 40.10%
+/- -0.54%
wynik 39.56%
miejsce 22
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

10: Hanna Kaluba - Danuta Lewicka

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 7NS 3 E J -2 +200 100.00% 100.00%
8NS 4 S 5 +1 +450 59.09% 79.55%
2 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 5EW 6 W J +1 -1010 68.18% 75.76%
6EW 4 S 3 +1 +460 9.09% 59.09%
3 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 17NS 3 N 4 +1 +430 81.82% 63.64%
18NS 2 S 9 +1 +110 22.73% 56.82%
4 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 25EW 4 W 6 -1 +100 22.73% 51.95%
26EW 2 E K +2 -170 22.73% 48.30%
5 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 1EW 4 E A +1 -450 50.00% 48.48%
2EW 3 S A -2 -200 100.00% 53.64%
6 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 21NS 3 N Q = +140 45.45% 52.89%
22NS 2 S K +2 +170 22.73% 50.38%
7 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 27EW 1 N 4 +2 +110 27.27% 48.60%
28EW 2 W 7 = -90 45.45% 48.38%
8 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 23NS 2 N 8 +1 +140 72.73% 50.00%
24NS 4 W A = -420 18.18% 48.01%
9 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 9NS 3 S 4 -1 -50 40.91% 47.59%
10NS 3 N 4 +3 +690 81.82% 49.49%
10 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 19EW 3 S K -2 -100 68.18% 50.48%
20EW 3 N 2 +2 +660 18.18% 48.86%
11 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 15EW 4 S A = +620 81.82% 50.43%
16EW 2 W K = -110 63.64% 51.03%
12 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 11NS 1 S 4 +3 +180 81.82% 52.37%
12NS 2 W A = -110 68.18% 53.03%
13 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 13EW 4 E A = -620 68.18% 53.64%
14EW 5 S Q +2 +440 31.82% 52.80%
14 Marek Płaczek - Roman Biskupski 3NS 3 E 3 = -600 86.36% 54.04%
4NS 3 E 2 = -600 18.18% 52.76%
wynik 52.76%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

11: Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marek Płaczek - Roman Biskupski 5NS 6 W 8 +1 -1010 31.82% 31.82%
6NS 3 N 5 = +400 36.36% 34.09%
2 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 9NS 3 S 6 -4 -200 4.55% 24.24%
10NS 4 S 2 +1 +650 36.36% 27.27%
3 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 7EW 3 E 10 +2 -200 63.64% 34.55%
8EW 4 S 8 +1 +450 40.91% 35.61%
4 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 19NS 2 N A -1 -50 45.45% 37.01%
20NS 3 N 2 +1 +630 45.45% 38.07%
5 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 27EW 1 N 2 +2 +150 0.00% 33.84%
28EW 2 N 6 -1 -100 72.73% 37.73%
6 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 3EW 3 W 7 +2 -660 59.09% 39.67%
4EW 3 E K +1 -630 95.45% 44.32%
7 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 23NS 3 N 6 -1 -100 9.09% 41.61%
24NS 2 W 6 +2 -170 40.91% 41.56%
8 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 1EW 4 E 5 +1 -450 50.00% 42.12%
2EW 3 N 6 -1 -100 31.82% 41.48%
9 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 25NS 4 E K = -620 13.64% 39.84%
26NS 3 E K +1 -170 77.27% 41.92%
10 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 11NS 1 N Q +1 +120 18.18% 40.67%
12NS 3 E 2 = -400 18.18% 39.55%
11 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 21EW 4 N 3 -1 -100 81.82% 41.56%
22EW 4 S K = +420 40.91% 41.53%
12 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 17EW 5 N 4 -1 -50 59.09% 42.29%
18EW 4 N 9 +1 +650 0.00% 40.53%
13 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 13NS 4 E A = -620 31.82% 40.18%
14NS 5 S Q +2 +440 68.18% 41.26%
14 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 15EW 3 N J +1 +630 63.64% 42.09%
16EW 4 N 9 +1 +150 27.27% 41.56%
wynik 41.56%
miejsce 21
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

12: Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 17EW 4 N 5 -2 -100 81.82% 81.82%
18EW 4 W J -1 +50 95.45% 88.64%
2 Marek Płaczek - Roman Biskupski 7NS 4 E J = -620 13.64% 63.64%
8NS 4 S 5 +1 +450 59.09% 62.50%
3 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 11NS 2 W A -1 +50 0.00% 50.00%
12NS 2 W A +1 -140 45.45% 49.24%
4 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 9EW 3 N 5 -4 -200 95.45% 55.84%
10EW 4 S 6 +1 +650 63.64% 56.82%
5 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 21NS 3 N 3 +2 +660 100.00% 61.62%
22NS 4 S 2 = +420 59.09% 61.36%
6 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 1EW 4 E 10 +1 -450 50.00% 60.33%
2EW 3 E 9 +1 -130 72.73% 61.36%
7 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 5EW 6 W 8 +1 -1010 68.18% 61.89%
6EW 3 N 5 = +400 63.64% 62.01%
8 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 25NS 4 W 6 -1 +100 77.27% 63.03%
26NS 4 E K = -620 27.27% 60.80%
9 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 3EW 3 E 5 = -600 13.64% 58.02%
4EW 4 E A -2 +200 13.64% 55.56%
10 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 27NS 1 N 4 = +70 27.27% 54.07%
28NS 1 W 7 = -90 54.55% 54.09%
11 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 13NS 4 E A +1 -650 9.09% 51.95%
14NS 5 N 10 +2 +440 68.18% 52.69%
12 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 23EW 4 N A = +620 0.00% 50.40%
24EW 5 S 8 -2 -100 45.45% 50.19%
13 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 19EW 2 S 10 +2 +130 4.55% 48.36%
20EW 3 N 5 +2 +660 18.18% 47.20%
14 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 15NS 3 N J +1 +630 36.36% 46.80%
16NS 4 N 9 +1 +150 72.73% 47.73%
wynik 47.73%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

13: Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 17NS 4 N 5 -2 -100 18.18% 18.18%
18NS 4 W J -1 +50 4.55% 11.36%
2 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 19EW 1 S K = +90 40.91% 21.21%
20EW 3 N 2 +1 +630 54.55% 29.55%
3 Marek Płaczek - Roman Biskupski 9NS 4 S A -1 -50 40.91% 31.82%
10NS 4 S 2 +1 +650 36.36% 32.58%
4 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 13NS 3x S K -4 -1100 0.00% 27.92%
14NS 4 N J +2 +170 27.27% 27.84%
5 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 11EW 1 N 2 +2 +150 45.45% 29.80%
12EW 2 W A = -110 31.82% 30.00%
6 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 23NS 2 N 10 -1 -100 9.09% 28.10%
24NS 4 W A = -420 18.18% 27.27%
7 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 3EW 4 W 2 +1 -650 45.45% 28.67%
4EW 2 E A = -110 63.64% 31.17%
8 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 7EW 2 W 7 +1 -110 13.64% 30.00%
8EW 4 S 5 = +420 81.82% 33.24%
9 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 27NS 2 N 3 -1 -50 13.64% 32.09%
28NS 1 W 3 = -90 54.55% 33.33%
10 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 5EW 4 W 2 +3 -510 13.64% 32.30%
6EW 3 S 3 +2 +460 9.09% 31.14%
11 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 1NS 4 E 8 +1 -450 50.00% 32.03%
2NS 3 E 2 +1 -130 27.27% 31.82%
12 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 15NS 3 N J = +600 0.00% 30.43%
16NS 2 W A = -110 36.36% 30.68%
13 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 25EW 2 S 7 +1 +140 0.00% 29.45%
26EW 3 E 9 +1 -170 22.73% 29.20%
14 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 21EW 3 S 2 -3 -300 95.45% 31.65%
22EW 4 S A +2 +480 0.00% 30.52%
wynik 30.52%
miejsce 24
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14: Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek 23EW 1 S 7 -1 -100 90.91% 90.91%
24EW 4 W A -1 +50 22.73% 56.82%
2 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 19NS 1 S K = +90 59.09% 57.58%
20NS 3 N 2 +1 +630 45.45% 54.55%
3 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 21EW 3 N Q +1 +170 27.27% 49.09%
22EW 4 S Q = +420 40.91% 47.73%
4 Marek Płaczek - Roman Biskupski 11NS 2 N 2 +1 +150 54.55% 48.70%
12NS 3 W 5 = -400 18.18% 44.89%
5 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 15NS 3 N J +3 +690 90.91% 50.00%
16NS 3 W K = -140 13.64% 46.36%
6 Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki 13EW 4 E 10 -1 +100 36.36% 45.45%
14EW 6 S 8 +1 +940 0.00% 41.67%
7 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 25NS 3 S 5 -1 -50 63.64% 43.36%
26NS 4 E Q = -620 27.27% 42.21%
8 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 5EW 6 W 10 +1 -1010 68.18% 43.94%
6EW 3 N 4 = +400 63.64% 45.17%
9 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 9EW 3 S 4 -1 -50 59.09% 45.99%
10EW 3 N 4 +3 +690 18.18% 44.44%
10 Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski 1NS 5x S A -4 -800 0.00% 42.11%
2NS 3 N 2 = +140 100.00% 45.00%
11 Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska 7EW 2 E 9 +3 -200 63.64% 45.89%
8EW 3 S 5 +2 +200 95.45% 48.14%
12 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 3NS 3 W 2 +3 -690 13.64% 46.64%
4NS 4 E 6 -1 +100 59.09% 47.16%
13 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 17NS 4 S 8 -2 -100 18.18% 46.00%
18NS 4 N 8 = +620 86.36% 47.55%
14 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 27EW 1 N 4 = +90 54.55% 47.81%
28EW 1 W 4 -1 +50 18.18% 46.75%
wynik 46.75%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

15: Jacek Karaś - Zbigniew Koziołek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 23NS 1 S 7 -1 -100 9.09% 9.09%
24NS 4 W A -1 +50 77.27% 43.18%
2 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 25NS 4 W 6 = -620 13.64% 33.33%
26NS 3 E 8 +1 -170 77.27% 44.32%
3 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 27NS 2 N J = +120 86.36% 52.73%
28NS 2 W 8 = -90 54.55% 53.03%
4 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 1NS 4 W 7 = -420 100.00% 59.74%
2NS 2 W K +2 -130 27.27% 55.68%
5 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 3NS 3 W 7 +2 -660 40.91% 54.04%
4NS 4x E K -2 +500 100.00% 58.64%
6 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 5NS 6 E 3 +1 -1020 0.00% 53.31%
6NS 5 N 6 = +460 90.91% 56.44%
7 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 7NS 2 E 2 +1 -140 68.18% 57.34%
8NS 4 S 5 +1 +450 59.09% 57.47%
8 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 9NS 3 S 3 -2 -100 18.18% 54.85%
10NS 3 N 4 +3 +690 81.82% 56.53%
9 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 11NS 2x W K -2 +300 100.00% 59.09%
12NS 2 E Q = -90 86.36% 60.61%
10 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 13NS 4 E 9 -2 +200 86.36% 61.96%
14NS 5 S 6 +2 +440 68.18% 62.27%
11 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 15NS 4 S A = +620 18.18% 60.17%
16NS 2 W K = -110 36.36% 59.09%
12 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 17NS 5 N 4 -1 -50 40.91% 58.30%
18NS 4 N 9 +1 +650 100.00% 60.04%
13 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 19NS 2 S 10 +2 +130 95.45% 61.45%
20NS 3 N 5 +2 +660 81.82% 62.24%
14 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 21NS 3 S 2 -3 -300 4.55% 60.10%
22NS 4 S A +2 +480 100.00% 61.53%
wynik 61.53%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

16: Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 19NS 3 E 4 = -110 13.64% 13.64%
20NS 5 N 10 = +600 13.64% 13.64%
2 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 21NS 3 S 9 -3 -300 4.55% 10.61%
22NS 4 S A = +420 59.09% 22.73%
3 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 23NS 2 N A +2 +170 81.82% 34.55%
24NS 4 W 6 -1 +50 77.27% 41.67%
4 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 25NS 4 W 6 -1 +100 77.27% 46.75%
26NS 2 E K +2 -170 77.27% 50.57%
5 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 27NS 1 N 2 +2 +150 100.00% 56.06%
28NS 2 N 6 -1 -100 27.27% 53.18%
6 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 1NS 4 E 10 +1 -450 50.00% 52.89%
2NS 3 E 9 +1 -130 27.27% 50.76%
7 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 3NS 4 W 2 +1 -650 54.55% 51.05%
4NS 2 E A = -110 36.36% 50.00%
8 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 5NS 6 W 10 +1 -1010 31.82% 48.79%
6NS 3 N 4 = +400 36.36% 48.01%
9 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 7NS 2 E 10 +2 -170 54.55% 48.40%
8NS 5 S 9 +1 +480 100.00% 51.26%
10 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 9NS 3 S J = +140 68.18% 52.15%
10NS 4 N 10 +1 +650 36.36% 51.36%
11 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 11NS 3 W K -3 +150 54.55% 51.52%
12NS 1 W 8 +3 -170 36.36% 50.83%
12 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 13NS 4 E 9 -2 +200 86.36% 52.37%
14NS 4x W K -1 +100 13.64% 50.76%
13 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 15NS 4 S 8 +1 +650 59.09% 51.09%
16NS 4 W K -2 +200 81.82% 52.27%
14 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 17NS 4 S 8 = +420 59.09% 52.53%
18NS 3 N 4 = +140 45.45% 52.27%
wynik 52.27%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

17: Czesława Cetera - Lauretta Pieczyńska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 15NS 4 S 8 = +620 18.18% 18.18%
16NS 3 W A = -140 13.64% 15.91%
2 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 17NS 5 S 8 -3 -150 0.00% 10.61%
18NS 3 S A = +110 22.73% 13.64%
3 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 19NS 1 S K = +90 59.09% 22.73%
20NS 3 N 2 +1 +630 45.45% 26.52%
4 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 21NS 3 S A +1 +130 36.36% 27.92%
22NS 3 S 4 +1 +170 22.73% 27.27%
5 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 23NS 2 N 2 = +110 54.55% 30.30%
24NS 4 W A -1 +50 77.27% 35.00%
6 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 25NS 4 W K = -620 13.64% 33.06%
26NS 4 E 6 = -620 27.27% 32.58%
7 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 27NS 1 N 4 +2 +110 72.73% 35.66%
28NS 2 W 7 = -90 54.55% 37.01%
8 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 1NS 4 E 5 +1 -450 50.00% 37.88%
2NS 3 N 6 -1 -100 68.18% 39.77%
9 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 3NS 3 E 5 = -600 86.36% 42.51%
4NS 4 E A -2 +200 86.36% 44.95%
10 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 5NS 4 W 2 +3 -510 86.36% 47.13%
6NS 3 S 3 +2 +460 90.91% 49.32%
11 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 7NS 2 E 9 +3 -200 36.36% 48.70%
8NS 3 S 5 +2 +200 4.55% 46.69%
12 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 9NS 4 N 8 -1 -50 40.91% 46.44%
10NS 4 S 7 +1 +650 36.36% 46.02%
13 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 11NS 2 N 8 +1 +140 36.36% 45.64%
12NS 3 W 6 = -400 18.18% 44.58%
14 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 13NS 4 E 7 = -620 31.82% 44.11%
14NS 5 N 10 +1 +420 40.91% 43.99%
wynik 43.99%
miejsce 18
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

18: Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 13EW 4 E A = -620 68.18% 68.18%
14EW 5 N 10 +2 +440 31.82% 50.00%
2 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 15EW 4 S 8 = +620 81.82% 60.61%
16EW 2 W A = -110 63.64% 61.36%
3 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 17EW 3 N 4 +1 +430 18.18% 52.73%
18EW 2 S 9 +1 +110 77.27% 56.82%
4 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 19EW 2 N A -1 -50 54.55% 56.49%
20EW 3 N 2 +1 +630 54.55% 56.25%
5 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 21EW 3 N 3 +2 +660 0.00% 50.00%
22EW 4 S 2 = +420 40.91% 49.09%
6 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 23EW 2 N 10 -1 -100 90.91% 52.89%
24EW 4 W A = -420 81.82% 55.30%
7 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 25EW 3 S 5 -1 -50 36.36% 53.85%
26EW 4 E Q = -620 72.73% 55.19%
8 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 27EW 1 N 7 +1 +90 54.55% 55.15%
28EW 3 W 4 -2 +100 4.55% 51.99%
9 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 1EW 4 E A +1 -450 50.00% 51.87%
2EW 3 E 6 -1 +50 13.64% 49.75%
10 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 3EW 4 W 7 = -620 31.82% 48.80%
4EW 4 E K -2 +200 13.64% 47.05%
11 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 5EW 3 E J +4 -520 36.36% 46.54%
6EW 3 S 3 +1 +430 31.82% 45.87%
12 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 7EW 2 E 10 = -110 13.64% 44.47%
8EW 4 S 5 +1 +450 40.91% 44.32%
13 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 9EW 3 N 8 = +400 9.09% 42.91%
10EW 3 N 4 +3 +690 18.18% 41.96%
14 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 11EW 2 S 5 +2 +130 72.73% 43.10%
12EW 1 E 10 +1 -90 13.64% 42.05%
wynik 42.05%
miejsce 19
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

19: Janusz Kruszewicz - Ryszard Henclewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 11EW 2 N 10 = +90 90.91% 90.91%
12EW 3 W 8 +1 -430 100.00% 95.45%
2 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 13EW 3 W 5 -1 +100 36.36% 75.76%
14EW 5 N 10 +1 +420 59.09% 71.59%
3 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 15EW 4 S 8 +2 +680 18.18% 60.91%
16EW 4 N 4 -1 -50 45.45% 58.33%
4 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 17EW 5 N A -1 -50 59.09% 58.44%
18EW 3 N K +1 +170 36.36% 55.68%
5 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 19EW 2 S K +1 +110 22.73% 52.02%
20EW 3 N 6 +2 +150 100.00% 56.82%
6 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 21EW 3 N Q = +140 54.55% 56.61%
22EW 2 S K +2 +170 77.27% 58.33%
7 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 23EW 3 N 6 -1 -100 90.91% 60.84%
24EW 2 W 6 +2 -170 59.09% 60.71%
8 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 25EW 4 W 6 -1 +100 22.73% 58.18%
26EW 4 E K = -620 72.73% 59.09%
9 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 27EW 2 N 3 -1 -50 86.36% 60.70%
28EW 1 W 3 = -90 45.45% 59.85%
10 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 1EW 5x S A -4 -800 100.00% 61.96%
2EW 3 N 2 = +140 0.00% 58.86%
11 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 3EW 3 W 2 +3 -690 86.36% 60.17%
4EW 4 E A -1 +100 40.91% 59.30%
12 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 5EW 6 E J +1 -1010 68.18% 59.68%
6EW 3 S 3 -2 -100 95.45% 61.17%
13 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 7EW 2 E J +3 -200 63.64% 61.27%
8EW 4 N 8 +1 +450 40.91% 60.49%
14 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 9EW 4 N 5 = +420 0.00% 58.25%
10EW 4 S 6 +1 +650 63.64% 58.44%
wynik 58.44%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

20: Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 9EW 3 N 5 -1 -50 59.09% 59.09%
10EW 4 S 3 +1 +650 63.64% 61.36%
2 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 11EW 1 S 9 +3 +180 18.18% 46.97%
12EW 3 W 7 -2 +100 0.00% 35.23%
3 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 13EW 4 W 8 -4 +400 0.00% 28.18%
14EW 4 W A -1 +50 100.00% 40.15%
4 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 15EW 4 S 3 +1 +650 40.91% 40.26%
16EW 3 S 3 -3 -150 100.00% 47.73%
5 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 17EW 3 N 3 +2 +460 0.00% 42.42%
18EW 3 N 4 +1 +170 36.36% 41.82%
6 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 19EW 3 N A -3 -150 100.00% 47.11%
20EW 3 N 2 +1 +630 54.55% 47.73%
7 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 21EW 5 S A = +600 13.64% 45.10%
22EW 3 E A = -140 100.00% 49.03%
8 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 23EW 2 N 8 +1 +140 27.27% 47.58%
24EW 4 W A = -420 81.82% 49.72%
9 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 25EW 4 E K = -620 86.36% 51.87%
26EW 3 E K +1 -170 22.73% 50.25%
10 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 27EW 1 N 4 = +70 72.73% 51.44%
28EW 1 W 7 = -90 45.45% 51.14%
11 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 1EW 4 E 8 +1 -450 50.00% 51.08%
2EW 3 E 2 +1 -130 72.73% 52.07%
12 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 3EW 3 W 2 +3 -690 86.36% 53.56%
4EW 4 E 6 -1 +100 40.91% 53.03%
13 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 5EW 4 W 6 +3 -510 13.64% 51.45%
6EW 3 N 6 = +400 63.64% 51.92%
14 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 7EW 4 E 10 +1 -650 100.00% 53.70%
8EW 3 S 7 +2 +200 95.45% 55.19%
wynik 55.19%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

21: Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 7EW 3 E J -2 +200 0.00% 0.00%
8EW 4 S 5 +1 +450 40.91% 20.45%
2 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 9EW 3 S 6 -4 -200 95.45% 45.45%
10EW 4 S 2 +1 +650 63.64% 50.00%
3 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 11EW 2 W A -1 +50 100.00% 60.00%
12EW 2 W A +1 -140 54.55% 59.09%
4 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 13EW 3x S K -4 -1100 100.00% 64.94%
14EW 4 N J +2 +170 72.73% 65.91%
5 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 15EW 3 N J +3 +690 9.09% 59.60%
16EW 3 W K = -140 86.36% 62.27%
6 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 17EW 3 N 3 +1 +430 18.18% 58.26%
18EW 3 N K +1 +170 36.36% 56.44%
7 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 19EW 3 N A -2 -100 68.18% 57.34%
20EW 5 S 2 = +600 86.36% 59.42%
8 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 21EW 3 S 5 = +110 72.73% 60.30%
22EW 4 S K -1 -50 90.91% 62.22%
9 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 23EW 1 W K -2 +200 9.09% 59.09%
24EW 4 W A = -420 81.82% 60.35%
10 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 25EW 3 E 2 +1 -170 54.55% 60.05%
26EW 4 E 2 = -620 72.73% 60.68%
11 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 27EW 2 E 9 -2 +100 36.36% 59.52%
28EW 1 W 4 +1 -120 86.36% 60.74%
12 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 1EW 4 E 10 +1 -450 50.00% 60.28%
2EW 3 E 9 +1 -130 72.73% 60.80%
13 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 3EW 3 W 7 +3 -690 86.36% 61.82%
4EW 3 E 6 +1 -630 95.45% 63.11%
14 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 5EW 6 W 8 +1 -1010 68.18% 63.30%
6EW 3 S 3 +1 +430 31.82% 62.18%
wynik 62.18%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

22: Marek Płaczek - Roman Biskupski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 5EW 6 W 8 +1 -1010 68.18% 68.18%
6EW 3 N 5 = +400 63.64% 65.91%
2 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 7EW 4 E J = -620 86.36% 72.73%
8EW 4 S 5 +1 +450 40.91% 64.77%
3 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 9EW 4 S A -1 -50 59.09% 63.64%
10EW 4 S 2 +1 +650 63.64% 63.64%
4 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 11EW 2 N 2 +1 +150 45.45% 61.04%
12EW 3 W 5 = -400 81.82% 63.64%
5 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 13EW 4 E 10 = -620 68.18% 64.14%
14EW 6x E J -3 +500 9.09% 58.64%
6 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 15EW 4 S 8 +1 +650 40.91% 57.02%
16EW 4 W A -5 +500 0.00% 52.27%
7 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 17EW 4 N 3 = +420 40.91% 51.40%
18EW 2 S 2 +2 +130 63.64% 52.27%
8 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 19EW 3 E A = -110 86.36% 54.55%
20EW 3 N 2 +3 +690 0.00% 51.14%
9 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 21EW 3 S A +2 +150 40.91% 50.53%
22EW 4 S K +1 +450 9.09% 48.23%
10 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 23EW 2 E 3 -1 +100 63.64% 49.04%
24EW 4x W A = -590 100.00% 51.59%
11 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 25EW 5x S A -2 -300 63.64% 52.16%
26EW 4 E K = -620 72.73% 53.10%
12 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 27EW 2 S 2 -2 -100 100.00% 55.14%
28EW 2 E A +1 -150 100.00% 57.01%
13 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 1EW 4 E A +1 -450 50.00% 56.73%
2EW 3 E J +1 -130 72.73% 57.34%
14 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 3EW 3 E 3 = -600 13.64% 55.72%
4EW 3 E 2 = -600 81.82% 56.66%
wynik 56.66%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

23: Jolanta Pawlicka - Andrrzej Pawlicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 3NS 4 W 7 = -620 68.18% 68.18%
4NS 4 E A -1 +100 59.09% 63.64%
2 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 5NS 6 W J +1 -1010 31.82% 53.03%
6NS 4 S 3 +1 +460 90.91% 62.50%
3 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 7NS 3 E 10 +2 -200 36.36% 57.27%
8NS 4 S 8 +1 +450 59.09% 57.58%
4 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 9NS 3 N 5 -4 -200 4.55% 50.00%
10NS 4 S 6 +1 +650 36.36% 48.30%
5 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 11NS 1 N 2 +2 +150 54.55% 48.99%
12NS 2 W A = -110 68.18% 50.91%
6 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 13NS 4 E 10 -1 +100 63.64% 52.07%
14NS 6 S 8 +1 +940 100.00% 56.06%
7 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 15NS 6 N 7 = +1370 100.00% 59.44%
16NS 3 W A -1 +100 63.64% 59.74%
8 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 17NS 3 N 5 +1 +430 81.82% 61.21%
18NS 3 W J -1 +50 4.55% 57.67%
9 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 19NS 2 S K +1 +110 77.27% 58.82%
20NS 3 N 2 +1 +630 45.45% 58.08%
10 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 21NS 5 S A = +600 86.36% 59.57%
22NS 4 S K = +420 59.09% 59.55%
11 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 23NS 2 N 6 = +110 54.55% 59.31%
24NS 5 E 3 -3 +150 100.00% 61.16%
12 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 25NS 4 W 6 = -620 13.64% 59.09%
26NS 4 E K = -620 27.27% 57.77%
13 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 27NS 2 N 5 = +90 45.45% 57.27%
28NS 1 W 7 +1 -120 13.64% 55.59%
14 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 1NS 4 E 8 +1 -450 50.00% 55.39%
2NS 3 E 9 = -110 54.55% 55.36%
wynik 55.36%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

24: Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Górka - Leeszek Czachowski 1NS 5 E A = -450 50.00% 50.00%
2NS 3 E 6 -1 +50 86.36% 68.18%
2 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 3NS 3 W 2 +3 -690 13.64% 50.00%
4NS 2 E A +1 -140 27.27% 44.32%
3 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 5NS 4 W 6 +3 -510 86.36% 52.73%
6NS 6 N 5 -2 -100 4.55% 44.70%
4 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 7NS 2 E J +1 -140 68.18% 48.05%
8NS 4 N K +1 +450 59.09% 49.43%
5 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 9NS 4 S K +1 +150 81.82% 53.03%
10NS 6 S 7 = +1430 100.00% 57.73%
6 Krrystyna Zielińska - Bożena Mielnik 11NS 1 S 2 +3 +180 81.82% 59.92%
12NS 2 E 10 = -120 54.55% 59.47%
7 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 13NS 4 E A -1 +100 63.64% 59.79%
14NS 5 E J -2 +100 13.64% 56.49%
8 Bożena Knapik - Barbara Spiewek 15NS 4 S A +1 +650 59.09% 56.67%
16NS 3 S A = +400 90.91% 58.81%
9 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzbińska 17NS 6 S 8 -2 -100 18.18% 56.42%
18NS 4 N 10 = +620 86.36% 58.08%
10 Hanna Kaluba - Danuta Lewicka 19NS 3 S K -2 -100 31.82% 56.70%
20NS 3 N 2 +2 +660 81.82% 57.95%
11 Barbara Kaczmarek - Barbara Kapała 21NS 4 N 3 -1 -100 18.18% 56.06%
22NS 4 S K = +420 59.09% 56.20%
12 Zdzisława Krzyżańska - Halina Grześkowiak 23NS 4 N A = +620 100.00% 58.10%
24NS 5 S 8 -2 -100 54.55% 57.95%
13 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 25NS 2 S 7 +1 +140 100.00% 59.64%
26NS 3 E 9 +1 -170 77.27% 60.31%
14 Feliks Wojciechowski - Grzeorrz Zawieja 27NS 1 N 4 = +90 45.45% 59.76%
28NS 1 W 4 -1 +50 81.82% 60.55%
wynik 60.55%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-10-2019 15:01:35
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl