1: Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 1EW 4 S A +2 +480 10.00% 10.00%
2EW 3 E J +1 -130 50.00% 30.00%
2 pauza - pauza 25EW średnia 50.00% 36.67%
26EW średnia 50.00% 40.00%
3 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 21NS 3 S 6 +2 +660 40.00% 40.00%
22NS 4 pasy 0 45.00% 40.83%
4 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 23EW 3 S K -2 -200 95.00% 48.57%
24EW 5 S K -2 -100 65.00% 50.62%
5 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 13NS 3 E 4 -3 +300 95.00% 55.56%
14NS 4 S K +1 +450 80.00% 58.00%
6 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 17NS 3 W 2 +1 -430 20.00% 54.55%
18NS 4x E 7 -1 +100 90.00% 57.50%
7 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 15EW 4 N A +1 +650 25.00% 55.00%
16EW 1 N 6 -2 -100 80.00% 56.79%
8 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 27NS 6 S J +1 +1010 85.00% 58.67%
28NS 4x E Q = -590 10.00% 55.62%
9 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 7EW 4 W 7 = -620 45.00% 55.00%
8EW 3 N J = +400 55.00% 55.00%
10 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 11EW 4 W 10 = -420 77.50% 56.18%
12EW 2 E 7 +2 -180 45.00% 55.62%
11 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 3NS 4 S 5 -1 -50 15.00% 53.69%
4NS 4 E 7 +3 -710 75.00% 54.66%
12 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 9EW 4 E 8 = -620 100.00% 56.63%
10EW 5 W A -1 +100 20.00% 55.10%
13 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 5NS 2 E 4 -1 +50 95.00% 56.70%
6NS 2 N 4 = +120 85.00% 57.79%
14 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 19NS 2 S K -1 -50 60.00% 57.87%
20NS 3 W 2 -2 +200 100.00% 59.38%
+/- -0.54%
wynik 58.84%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

2: Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 21NS 3 S J +1 +630 30.00% 30.00%
22NS 4 pasy 0 45.00% 37.50%
2 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 3EW 4 S 10 +1 +450 10.00% 28.33%
4EW 6 E J +1 -1470 95.00% 45.00%
3 pauza - pauza 27EW średnia 50.00% 46.00%
28EW średnia 50.00% 46.67%
4 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 23NS 3 S K -2 -200 5.00% 40.71%
24NS 5 S K -2 -100 35.00% 40.00%
5 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 25EW 6x S K -2 -300 100.00% 46.67%
26EW 4 N K +1 +150 60.00% 48.00%
6 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 15NS 5 N A = +650 75.00% 50.45%
16NS 4 N 7 -1 -50 30.00% 48.75%
7 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 19NS 3 W 6 = -600 10.00% 45.77%
20NS 3 E 2 = -600 10.00% 43.21%
8 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 17EW 2 W 2 +2 -170 25.00% 42.00%
18EW 4 E 3 -1 +50 25.00% 40.94%
9 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 1NS 4 N 4 = +420 50.00% 41.47%
2NS 2 E J = -120 70.00% 43.06%
10 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 9EW 2 N J = +90 60.00% 43.95%
10EW 4 W A +1 -150 85.00% 46.00%
11 Barbara Górka - Leszek Czachowski 13EW 4 N 8 -3 -300 75.00% 47.38%
14EW 4 S K +1 +450 20.00% 46.14%
12 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 5NS 3 W Q +1 -130 70.00% 47.17%
6NS 1 N 3 = +90 40.00% 46.88%
13 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 11EW 5 E A = -400 44.50% 46.78%
12EW 2 E 5 = -120 10.00% 45.37%
14 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 7NS 4 W 7 -1 +100 95.00% 47.20%
8NS 3 N K = +400 45.00% 47.12%
wynik 47.12%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

3: Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 9NS 3 W 6 = -140 10.00% 10.00%
10NS 4 N 5 -1 -100 65.00% 37.50%
2 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 23NS 2 W A -1 +100 65.00% 46.67%
24NS 4 E Q -1 +50 60.00% 50.00%
3 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 5EW 3 W Q +2 -150 65.00% 53.00%
6EW 1 N 5 = +90 60.00% 54.17%
4 pauza - pauza 1EW średnia 50.00% 53.57%
2EW średnia 50.00% 53.12%
5 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 25NS 6x S K -2 -300 0.00% 47.22%
26NS 4 N K +1 +150 40.00% 46.50%
6 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 27EW 6 S 7 +1 +1010 15.00% 43.64%
28EW 4 W J = -420 65.00% 45.42%
7 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 17NS 4 W Q = -420 40.00% 45.00%
18NS 4 E 10 = -420 45.00% 45.00%
8 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 21NS 3 S J +3 +690 70.00% 46.67%
22NS 4 pasy 0 45.00% 46.56%
9 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 19EW 3 E K = -140 75.00% 48.24%
20EW 1 E 7 +2 -150 70.00% 49.44%
10 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 3NS 4 S 7 = +420 65.00% 50.26%
4NS 6 E 7 +1 -1460 25.00% 49.00%
11 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 11EW sędzia 35.00% 48.33%
12EW 1 E 9 +3 -180 45.00% 48.18%
12 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 15EW 4 N 5 = +620 70.00% 49.13%
16EW 2 N 9 +1 +110 50.00% 49.17%
13 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 7NS 4 W 7 = -620 55.00% 49.40%
8NS 3 N J = +400 45.00% 49.23%
14 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 13EW 2 N 8 -1 -100 30.00% 48.52%
14EW 3 S 2 +1 +170 70.00% 49.29%
wynik 49.29%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

4: Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 15EW 4 E Q -3 +150 100.00% 100.00%
16EW 2 W 6 +1 -140 100.00% 100.00%
2 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 11NS 3 E Q +2 -460 0.50% 66.83%
12NS 3 E 9 +1 -430 15.00% 53.88%
3 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 25NS 6 S K = +920 100.00% 63.10%
26NS 5 N 6 +1 +620 85.00% 66.75%
4 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 7EW 4 W 7 = -620 45.00% 63.64%
8EW 3 S 4 +2 +460 0.00% 55.69%
5 pauza - pauza 3EW średnia 50.00% 55.06%
4EW średnia 50.00% 54.55%
6 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 27NS 6 S 7 +1 +1010 85.00% 57.32%
28NS 4 W J = -420 35.00% 55.46%
7 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 1EW 3 S 5 = +140 60.00% 55.81%
2EW 5 E 4 -2 +100 0.00% 51.82%
8 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 19NS 4 W 9 -1 +100 85.00% 54.03%
20NS 2 E 7 = -120 55.00% 54.09%
9 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 23NS 2 W 3 -1 +100 65.00% 54.74%
24NS 4 E A -1 +50 60.00% 55.03%
10 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 21EW 3 S J +3 +690 30.00% 53.71%
22EW 2 N 5 +1 +140 10.00% 51.52%
11 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 5NS 3 W Q +2 -150 35.00% 50.74%
6NS 1 N 4 = +90 40.00% 50.25%
12 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 13EW 3 E 2 -2 +200 20.00% 48.93%
14EW 4 S K +1 +450 20.00% 47.73%
13 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 17EW 5 E K -2 +100 0.00% 45.82%
18EW 4 W A = -420 55.00% 46.17%
14 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 9NS 4 W 10 -2 +200 80.00% 47.43%
10NS 4 N 2 -1 -100 65.00% 48.05%
wynik 48.05%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

5: Barbara Kaczmarek - Beata Kapała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 11NS 3 E A +2 -150 88.50% 88.50%
12NS 2 E 4 +3 -210 30.00% 59.25%
2 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 17EW 3 W 2 +3 -490 100.00% 72.83%
18EW 3 N K = +140 0.00% 54.62%
3 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 13NS 4 N 6 -4 -400 10.00% 45.70%
14NS 4 E K -3 +150 20.00% 41.42%
4 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 27NS 4 S 7 +3 +510 35.00% 40.50%
28NS 4 E A -1 +50 80.00% 45.44%
5 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 9EW 4 W 6 -3 +300 5.00% 40.94%
10EW 4 W A = -130 55.00% 42.35%
6 pauza - pauza 5EW średnia 50.00% 43.05%
6EW średnia 50.00% 43.62%
7 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 1NS 3 S 5 = +140 40.00% 43.35%
2NS 5 E 4 -2 +100 100.00% 47.39%
8 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 3EW 4 S 5 = +420 35.00% 46.57%
4EW 6 E J +1 -1470 95.00% 49.59%
9 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 21NS 3 N 3 +3 +690 70.00% 50.79%
22NS 3 E J -2 +200 100.00% 53.53%
10 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 25NS 3 S 2 +2 +150 30.00% 52.29%
26NS 5x N K -1 -200 10.00% 50.17%
11 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 23EW 2 W 3 -1 +100 35.00% 49.45%
24EW 3 S K = +110 20.00% 48.11%
12 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 7NS 4 W A +1 -650 15.00% 46.67%
8NS 1 N 6 +2 +150 5.00% 44.94%
13 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 15EW 4 N A +1 +650 25.00% 44.14%
16EW 2 W 8 = -110 90.00% 45.90%
14 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 19EW 2 S K -1 -50 40.00% 45.69%
20EW 3 W 2 -2 +200 0.00% 44.05%
wynik 44.05%
miejsce 20
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

6: Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 21EW 3 S J +1 +630 70.00% 70.00%
22EW 4 pasy 0 55.00% 62.50%
2 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 13NS 3 S 4 -3 -300 25.00% 50.00%
14NS 6 S 6 -2 -100 0.00% 37.50%
3 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 19EW 2 W 2 -1 +100 15.00% 33.00%
20EW 3 E 7 = -600 90.00% 42.50%
4 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 15NS 5x E A -4 +800 100.00% 50.71%
16NS 2 N 6 +2 +130 80.00% 54.38%
5 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 1NS 4 S A +2 +480 90.00% 58.33%
2NS 5 E 7 -1 +50 85.00% 61.00%
6 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 11EW 5 E 5 -1 +50 0.50% 55.50%
12EW 2 E 9 +2 -180 45.00% 54.62%
7 pauza - pauza 7EW średnia 50.00% 54.27%
8EW średnia 50.00% 53.96%
8 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 3NS 4 S 5 = +420 65.00% 54.70%
4NS 6 E J +1 -1470 5.00% 51.59%
9 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 5EW 3 W 10 +2 -150 65.00% 52.38%
6EW 1 N 4 = +90 60.00% 52.81%
10 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 23NS 1 W 3 +2 -140 20.00% 51.08%
24NS 4x E Q -2 +300 100.00% 53.52%
11 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 27NS 6 S 7 +1 +1010 85.00% 55.02%
28NS 4 E Q = -420 35.00% 54.11%
12 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 25EW 3x S 10 = +550 10.00% 52.20%
26EW 2 N 8 +3 +150 60.00% 52.52%
13 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 9NS 3 W 6 -1 +100 55.00% 52.62%
10NS 3 N 8 = +140 95.00% 54.25%
14 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 17EW 2 E K +2 -180 50.00% 54.09%
18EW 5x S A -2 -500 90.00% 55.38%
wynik 55.38%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

7: Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 19EW 2 W K = -110 50.00% 50.00%
20EW 2 E J = -110 30.00% 40.00%
2 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 23EW 2 W A -1 +100 35.00% 38.33%
24EW 4 E Q -1 +50 40.00% 38.75%
3 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 15NS 4 N A = +620 30.00% 37.00%
16NS 2 E K -1 +100 40.00% 37.50%
4 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 21EW 1 S J +3 +180 100.00% 46.43%
22EW 4 pasy 0 55.00% 47.50%
5 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 17NS 2 W Q +2 -170 75.00% 50.56%
18NS 4 E 3 = -420 45.00% 50.00%
6 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 3NS 4 S 10 = +420 65.00% 51.36%
4NS 4 W 9 +3 -710 75.00% 53.33%
7 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 13EW 3 W 8 = -140 40.00% 52.31%
14EW 4 S K +1 +450 20.00% 50.00%
8 pauza - pauza 9EW średnia 50.00% 50.00%
10EW średnia 50.00% 50.00%
9 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 5NS 3 W 10 +2 -150 35.00% 49.12%
6NS 1 N 4 = +90 40.00% 48.61%
10 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 7EW 4 W A +1 -650 85.00% 50.53%
8EW 2 N K +1 +150 95.00% 52.75%
11 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 25NS 5 S K +1 +420 65.00% 53.33%
26NS 5x S Q -1 -200 10.00% 51.36%
12 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 1NS 5 S 8 = +450 65.00% 51.96%
2NS 3 E 7 +1 -130 50.00% 51.88%
13 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 27EW 6 S J +1 +1010 15.00% 50.40%
28EW 2 E Q +2 -170 40.00% 50.00%
14 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 11NS 4 E 5 +2 -170 77.50% 51.02%
12NS 3 E Q +2 -460 0.00% 49.20%
wynik 49.20%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

8: Anna Kaluba - Danuta Lewicka

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 13NS 2 W 8 +1 -150 50.00% 50.00%
14NS 4 S K +1 +450 80.00% 65.00%
2 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 21EW 3 S 9 +3 +690 30.00% 53.33%
22EW 4 pasy 0 55.00% 53.75%
3 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 25EW 6 S K = +920 0.00% 43.00%
26EW 5 N 6 +1 +620 15.00% 38.33%
4 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 17NS 2 W Q +2 -170 75.00% 43.57%
18NS 4 E 10 -1 +50 75.00% 47.50%
5 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 23EW 2 N 10 -2 -200 95.00% 52.78%
24EW 2 E 7 +1 -140 90.00% 56.50%
6 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 19NS 3 W K = -140 25.00% 53.64%
20NS 3 E 2 -1 +100 85.00% 56.25%
7 Barbara Górka - Leszek Czachowski 5NS 3 E 4 -1 +50 95.00% 59.23%
6NS 1 N 5 +1 +120 85.00% 61.07%
8 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 15EW 4 N A +1 +650 25.00% 58.67%
16EW 3 N 6 +1 +130 20.00% 56.25%
9 pauza - pauza 11EW średnia 50.00% 55.88%
12EW średnia 50.00% 55.56%
10 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 7NS 4 W A +1 -650 15.00% 53.42%
8NS 2 N K +1 +150 5.00% 51.00%
11 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 9EW 3 N J -1 -50 70.00% 51.90%
10EW 4 W A +1 -150 85.00% 53.41%
12 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 27NS 4 S 7 +3 +510 35.00% 52.61%
28NS 4 E Q = -420 35.00% 51.88%
13 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 3NS 4 S 10 -1 -50 15.00% 50.40%
4NS 6 W Q +1 -1460 25.00% 49.42%
14 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 1EW 4 S A +1 +450 35.00% 48.89%
2EW 4 E J = -130 50.00% 48.93%
wynik 48.93%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

9: Bożena Knapik - Barbara Śpiewek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 3EW 4x E 4 -2 +500 0.00% 0.00%
4EW 4 E J +1 -650 0.00% 0.00%
2 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 15NS 4 N A = +620 30.00% 10.00%
16NS 1 S 3 +1 +120 60.00% 22.50%
3 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 23EW 2 W 3 -1 +100 35.00% 25.00%
24EW 2 W 5 +1 -140 90.00% 35.83%
4 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 27EW 4 S 7 +3 +510 65.00% 40.00%
28EW 4 E A -1 +50 20.00% 37.50%
5 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 19NS 2 W 6 -1 +100 85.00% 42.78%
20NS 2 E A +1 -140 40.00% 42.50%
6 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 25EW 5 S K = +400 55.00% 43.64%
26EW 4 N K +1 +150 60.00% 45.00%
7 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 21NS 3 S J +3 +690 70.00% 46.92%
22NS 3 E K = -110 0.00% 43.57%
8 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 7NS 4 W 7 = -620 55.00% 44.33%
8NS 5 S 4 = +400 45.00% 44.38%
9 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 17EW 3 W 2 +1 -430 80.00% 46.47%
18EW 4x E 10 = -590 100.00% 49.44%
10 pauza - pauza 13EW średnia 50.00% 49.47%
14EW średnia 50.00% 49.50%
11 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 9NS 3 N J -1 -50 30.00% 48.57%
10NS 4 W A +1 -150 15.00% 47.05%
12 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 11EW 5 E A +1 -420 77.50% 48.37%
12EW 1 E 4 +3 -180 45.00% 48.23%
13 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 1NS 4 W K -1 +50 20.00% 47.10%
2NS 4 E A +1 -150 25.00% 46.25%
14 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 5NS 5 W Q = -400 10.00% 44.91%
6NS 1 N 5 = +90 40.00% 44.73%
wynik 44.73%
miejsce 19
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

10: Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 7NS 4 W 7 +1 -650 15.00% 15.00%
8NS 3 S 2 +1 +430 85.00% 50.00%
2 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 5EW 3 W Q +1 -130 30.00% 43.33%
6EW 1 N 5 +1 +120 15.00% 36.25%
3 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 17NS 3 W 3 +1 -430 20.00% 33.00%
18NS 4 E 8 +1 -450 20.00% 30.83%
4 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 25EW 5 S K +1 +420 35.00% 31.43%
26EW 3 N 2 +3 +170 35.00% 31.88%
5 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 1EW 4 S A +2 +480 10.00% 29.44%
2EW 5 E 7 -1 +50 15.00% 28.00%
6 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 21NS 3 S 9 = +600 10.00% 26.36%
22NS 4 pasy 0 45.00% 27.92%
7 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 27EW 4 S 7 = +420 100.00% 33.46%
28EW 4x N A = +710 0.00% 31.07%
8 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 23NS 2 W 3 -1 +100 65.00% 33.33%
24NS 3 W 5 = -140 10.00% 31.88%
9 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 9NS 3 W 6 -1 +100 55.00% 33.24%
10NS 4 W A +1 -150 15.00% 32.22%
10 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 19EW 2 W K -1 +100 15.00% 31.32%
20EW 2 E 7 -1 +100 15.00% 30.50%
11 pauza - pauza 15EW średnia 50.00% 31.43%
16EW średnia 50.00% 32.27%
12 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 11NS 5 E A +1 -420 22.50% 31.85%
12NS 1 E 4 +3 -180 55.00% 32.81%
13 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 13EW 3 N 6 -2 -200 60.00% 33.90%
14EW 4 S 2 = +420 55.00% 34.71%
14 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 3NS 3 S 10 = +140 40.00% 34.91%
4NS 4 E 8 +3 -710 75.00% 36.34%
wynik 36.34%
miejsce 22
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

11: Bożena Matuszewska - Janusz Ożga

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 5NS 5x W 8 = -550 0.00% 0.00%
6NS 1 E 7 +2 -150 5.00% 2.50%
2 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 9NS 3 N J = +110 70.00% 25.00%
10NS 3 W A +2 -150 15.00% 22.50%
3 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 7EW 4 W 7 -1 +100 5.00% 19.00%
8EW 3 N 6 +1 +430 15.00% 18.33%
4 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 19NS 4 W Q +1 -650 0.00% 15.71%
20NS 3 W 9 = -600 10.00% 15.00%
5 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 27EW 4 S 7 +3 +510 65.00% 20.56%
28EW 5x E Q = -650 100.00% 28.50%
6 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 3EW 4 S 10 = +420 35.00% 29.09%
4EW 4 W 9 +3 -710 25.00% 28.75%
7 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 23NS 1 W 3 = -80 30.00% 28.85%
24NS 3 N A +1 +130 90.00% 33.21%
8 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 1EW 5 N J -2 -100 100.00% 37.67%
2EW 3 E 4 +2 -150 75.00% 40.00%
9 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 25NS 6x S K -1 -100 15.00% 38.53%
26NS 5x N K +1 +950 100.00% 41.94%
10 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 11NS 4 W 10 = -420 22.50% 40.92%
12NS 2 E 7 +2 -180 55.00% 41.62%
11 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 21EW 6 S J = +1440 0.00% 39.64%
22EW 2 N 5 = +110 20.00% 38.75%
12 pauza - pauza 17EW średnia 50.00% 39.24%
18EW średnia 50.00% 39.69%
13 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 13NS 3 N 6 -2 -200 40.00% 39.70%
14NS 4 S 2 = +420 45.00% 39.90%
14 Barbara Górka - Leszek Czachowski 15EW 4 N A = +620 70.00% 41.02%
16EW 1 N 6 +2 +150 0.00% 39.55%
+/- -0.54%
wynik 39.02%
miejsce 21
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

12: Barbara Górka - Leszek Czachowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 17EW 3 W Q +1 -170 25.00% 25.00%
18EW 4 E 10 = -420 55.00% 40.00%
2 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 7NS 3 W 7 +1 -170 80.00% 53.33%
8NS 3 N K = +400 45.00% 51.25%
3 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 11NS 5 E A = -400 55.50% 52.10%
12NS 5 E Q -1 +50 100.00% 60.08%
4 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 9EW 3 N J -2 -100 80.00% 62.93%
10EW 3 W A +1 -130 55.00% 61.94%
5 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 21NS 4 N 7 = +620 20.00% 57.28%
22NS 2 N 10 -2 -100 10.00% 52.55%
6 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 1EW 4 S A +2 +480 10.00% 48.68%
2EW 5 E J -1 +50 15.00% 45.88%
7 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 5EW 3 E 4 -1 +50 5.00% 42.73%
6EW 1 N 5 +1 +120 15.00% 40.75%
8 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 25NS 5 S 3 = +400 45.00% 41.03%
26NS 5 N 7 +1 +620 85.00% 43.78%
9 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 3EW 4 E 4 = -620 100.00% 47.09%
4EW 3 E 8 +4 -720 50.00% 47.25%
10 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 27NS 3 N 3 +4 +520 60.00% 47.92%
28NS 4 E Q = -420 35.00% 47.27%
11 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 13NS 4 N 8 -3 -300 25.00% 46.21%
14NS 4 S K +1 +450 80.00% 47.75%
12 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 23EW 2 W 3 -1 +100 35.00% 47.20%
24EW 4 W K -1 +50 40.00% 46.90%
13 pauza - pauza 19EW średnia 50.00% 47.02%
20EW średnia 50.00% 47.13%
14 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 15NS 4 N A = +620 30.00% 46.50%
16NS 1 N 6 +2 +150 100.00% 48.41%
wynik 48.41%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

13: Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Górka - Leszek Czachowski 17NS 3 W Q +1 -170 75.00% 75.00%
18NS 4 E 10 = -420 45.00% 60.00%
2 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 19EW 2 W 6 = -120 60.00% 60.00%
20EW 1 E 7 +1 -120 45.00% 56.25%
3 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 9NS 5 W A -3 +300 95.00% 64.00%
10NS 3 N Q = +140 95.00% 69.17%
4 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 13NS 3 E 2 -3 +300 95.00% 72.86%
14NS 4 S 9 = +420 45.00% 69.38%
5 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 11EW 5 E A = -400 44.50% 66.61%
12EW 3 E 9 +1 -430 85.00% 68.45%
6 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 23NS 3 W 3 -2 +200 100.00% 71.32%
24NS 4 N A -2 -100 35.00% 68.29%
7 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 3EW 4 S 5 = +420 35.00% 65.73%
4EW 6 W 6 +1 -1390 60.00% 65.32%
8 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 7EW 4 W 7 = -620 45.00% 63.97%
8EW 5 S 4 = +400 55.00% 63.41%
9 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 27NS 4 S 7 +2 +480 10.00% 60.26%
28NS 4 E A -1 +50 80.00% 61.36%
10 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 5EW 2 W 3 +2 -130 30.00% 59.71%
6EW 3 S K -3 -150 95.00% 61.48%
11 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 1NS 5 S 8 -1 -50 10.00% 59.02%
2NS 3 E 4 = -400 5.00% 56.57%
12 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 15NS 4 N 5 = +620 30.00% 55.41%
16NS 2 N 9 +1 +110 50.00% 55.19%
13 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 25EW 4 S 2 = +430 20.00% 53.78%
26EW 3 S Q +3 +170 35.00% 53.06%
14 pauza - pauza 21EW średnia 50.00% 52.94%
22EW średnia 50.00% 52.84%
wynik 52.84%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14: Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 23EW średnia 50.00% 50.00%
24EW średnia 50.00% 50.00%
2 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 19NS 2 W 6 = -120 40.00% 46.67%
20NS 1 E 7 +1 -120 55.00% 48.75%
3 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 21EW 3 S 6 +2 +660 60.00% 51.00%
22EW 4 pasy 0 55.00% 51.67%
4 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 11NS 4 W 3 = -420 22.50% 47.50%
12NS 1 E 9 +4 -150 80.00% 51.56%
5 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 15NS 4 N A = +620 30.00% 49.17%
16NS 3 N 5 +1 +130 80.00% 52.25%
6 Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński 13EW 3 S A -5 -500 100.00% 56.59%
14EW 6 S K -1 -50 90.00% 59.38%
7 Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych 25NS 5x S 10 -1 -100 15.00% 55.96%
26NS 2 N K -2 -200 10.00% 52.68%
8 Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony 5EW 3 W Q +2 -150 65.00% 53.50%
6EW 1 N 5 +1 +120 15.00% 51.09%
9 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 9EW 3 W 6 -1 +100 45.00% 50.74%
10EW 4 W A +1 -150 85.00% 52.64%
10 Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska 1NS 4 W Q -2 +100 30.00% 51.45%
2NS 5 E A = -400 5.00% 49.12%
11 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 7EW 4 W 7 +1 -650 85.00% 50.83%
8EW 3 N 8 = +400 55.00% 51.02%
12 Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja 3NS 4 E Q -1 +100 30.00% 50.11%
4NS 4 E 7 +3 -710 75.00% 51.15%
13 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 17NS 5 E K -2 +100 100.00% 53.10%
18NS 4 W A = -420 45.00% 52.79%
14 Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta 27EW 4 S 7 +3 +510 65.00% 53.24%
28EW 4 E Q -1 +50 20.00% 52.05%
wynik 52.05%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

15: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 23NS średnia 50.00% 50.00%
24NS średnia 50.00% 50.00%
2 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 25NS średnia 50.00% 50.00%
26NS średnia 50.00% 50.00%
3 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 27NS średnia 50.00% 50.00%
28NS średnia 50.00% 50.00%
4 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 1NS średnia 50.00% 50.00%
2NS średnia 50.00% 50.00%
5 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 3NS średnia 50.00% 50.00%
4NS średnia 50.00% 50.00%
6 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 5NS średnia 50.00% 50.00%
6NS średnia 50.00% 50.00%
7 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 7NS średnia 50.00% 50.00%
8NS średnia 50.00% 50.00%
8 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 9NS średnia 50.00% 50.00%
10NS średnia 50.00% 50.00%
9 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 11NS średnia 50.00% 50.00%
12NS średnia 50.00% 50.00%
10 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 13NS średnia 50.00% 50.00%
14NS średnia 50.00% 50.00%
11 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 15NS średnia 50.00% 50.00%
16NS średnia 50.00% 50.00%
12 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 17NS średnia 50.00% 50.00%
18NS średnia 50.00% 50.00%
13 Barbara Górka - Leszek Czachowski 19NS średnia 50.00% 50.00%
20NS średnia 50.00% 50.00%
14 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 21NS średnia 50.00% 50.00%
22NS średnia 50.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

16: Piotr Kaczmarek - Andrzej Zielony

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 19NS 2 W K = -110 50.00% 50.00%
20NS 2 E J = -110 70.00% 60.00%
2 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 21NS 3 S 9 +3 +690 70.00% 63.33%
22NS 4 pasy 0 45.00% 58.75%
3 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 23NS 2 W 3 -1 +100 65.00% 60.00%
24NS 2 W 5 +1 -140 10.00% 51.67%
4 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 25NS 5 S K +1 +420 65.00% 53.57%
26NS 3 N 2 +3 +170 65.00% 55.00%
5 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 27NS 4 S 7 +3 +510 35.00% 52.78%
28NS 5x E Q = -650 0.00% 47.50%
6 Barbara Górka - Leszek Czachowski 1NS 4 S A +2 +480 90.00% 51.36%
2NS 5 E J -1 +50 85.00% 54.17%
7 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 3NS 4 S 5 = +420 65.00% 55.00%
4NS 6 W 6 +1 -1390 40.00% 53.93%
8 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 5NS 3 W Q +2 -150 35.00% 52.67%
6NS 1 N 5 +1 +120 85.00% 54.69%
9 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 7NS 4 W 7 = -620 55.00% 54.71%
8NS 3 N J = +400 45.00% 54.17%
10 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 9NS 2 N J = +90 40.00% 53.42%
10NS 4 W A +1 -150 15.00% 51.50%
11 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 11NS sędzia 35.00% 50.71%
12NS 1 E 9 +3 -180 55.00% 50.91%
12 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 13NS 3 E 2 -2 +200 80.00% 52.17%
14NS 4 S K +1 +450 80.00% 53.33%
13 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 15NS 4 N A +1 +650 75.00% 54.20%
16NS 2 W 8 = -110 10.00% 52.50%
14 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 17NS 2 E K +2 -180 50.00% 52.41%
18NS 5x S A -2 -500 10.00% 50.89%
wynik 50.89%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

17: Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 15NS 4 E Q -3 +150 0.00% 0.00%
16NS 2 W 6 +1 -140 0.00% 0.00%
2 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 17NS 3 W 2 +3 -490 0.00% 0.00%
18NS 3 N K = +140 100.00% 25.00%
3 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 19NS 2 W 2 -1 +100 85.00% 37.00%
20NS 3 E 7 = -600 10.00% 32.50%
4 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 21NS 1 S J +3 +180 0.00% 27.86%
22NS 4 pasy 0 45.00% 30.00%
5 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 23NS 2 N 10 -2 -200 5.00% 27.22%
24NS 2 E 7 +1 -140 10.00% 25.50%
6 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 25NS 5 S K = +400 45.00% 27.27%
26NS 4 N K +1 +150 40.00% 28.33%
7 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 27NS 4 S 7 = +420 0.00% 26.15%
28NS 4x N A = +710 100.00% 31.43%
8 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 1NS 5 N J -2 -100 0.00% 29.33%
2NS 3 E 4 +2 -150 25.00% 29.06%
9 Barbara Górka - Leszek Czachowski 3NS 4 E 4 = -620 0.00% 27.35%
4NS 3 E 8 +4 -720 50.00% 28.61%
10 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 5NS 2 W 3 +2 -130 70.00% 30.79%
6NS 3 S K -3 -150 5.00% 29.50%
11 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 7NS 4 W 7 +1 -650 15.00% 28.81%
8NS 3 N 8 = +400 45.00% 29.55%
12 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 9NS 4 E 8 = -620 0.00% 28.26%
10NS 5 W A -1 +100 80.00% 30.42%
13 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 11NS 5 E A = -400 55.50% 31.42%
12NS 2 E 5 = -120 90.00% 33.67%
14 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 13NS 2 N 8 -1 -100 70.00% 35.02%
14NS 3 S 2 +1 +170 30.00% 34.84%
wynik 34.84%
miejsce 23
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

18: Janusz Kruszewicz - Mariusz Gawrych

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 13EW 2 W 8 +1 -150 50.00% 50.00%
14EW 4 S K +1 +450 20.00% 35.00%
2 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 15EW 4 N A = +620 70.00% 46.67%
16EW 1 S 3 +1 +120 40.00% 45.00%
3 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 17EW 3 W 3 +1 -430 80.00% 52.00%
18EW 4 E 8 +1 -450 80.00% 56.67%
4 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 19EW 4 W Q +1 -650 100.00% 62.86%
20EW 3 W 9 = -600 90.00% 66.25%
5 Barbara Górka - Leszek Czachowski 21EW 4 N 7 = +620 80.00% 67.78%
22EW 2 N 10 -2 -100 90.00% 70.00%
6 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 23EW 3 W 3 -2 +200 0.00% 63.64%
24EW 4 N A -2 -100 65.00% 63.75%
7 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 25EW 5x S 10 -1 -100 85.00% 65.38%
26EW 2 N K -2 -200 90.00% 67.14%
8 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 27EW 6 S J +1 +1010 15.00% 63.67%
28EW 4x E Q = -590 90.00% 65.31%
9 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 1EW 4 N 4 = +420 50.00% 64.41%
2EW 2 E J = -120 30.00% 62.50%
10 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 3EW 4 S 7 = +420 35.00% 61.05%
4EW 6 E 7 +1 -1460 75.00% 61.75%
11 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 5EW 3 W Q +2 -150 65.00% 61.90%
6EW 1 N 4 = +90 60.00% 61.82%
12 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 7EW 4 W A +1 -650 85.00% 62.83%
8EW 1 N 6 +2 +150 95.00% 64.17%
13 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 9EW 3 W 6 -1 +100 45.00% 63.40%
10EW 3 N 8 = +140 5.00% 61.15%
14 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 11EW 4 E 5 +2 -170 22.50% 59.72%
12EW 3 E Q +2 -460 100.00% 61.16%
wynik 61.16%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

19: Czesława Cetera - Laurtt Pieczyńska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 11EW 3 E A +2 -150 11.50% 11.50%
12EW 2 E 4 +3 -210 70.00% 40.75%
2 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 13EW 3 S 4 -3 -300 75.00% 52.17%
14EW 6 S 6 -2 -100 100.00% 64.12%
3 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 15EW 4 N A = +620 70.00% 65.30%
16EW 2 E K -1 +100 60.00% 64.42%
4 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 17EW 2 W Q +2 -170 25.00% 58.79%
18EW 4 E 10 -1 +50 25.00% 54.56%
5 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 19EW 2 W 6 -1 +100 15.00% 50.17%
20EW 2 E A +1 -140 60.00% 51.15%
6 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 21EW 3 S 9 = +600 90.00% 54.68%
22EW 4 pasy 0 55.00% 54.71%
7 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 23EW 1 W 3 = -80 70.00% 55.88%
24EW 3 N A +1 +130 10.00% 52.61%
8 Barbara Górka - Leszek Czachowski 25EW 5 S 3 = +400 55.00% 52.77%
26EW 5 N 7 +1 +620 15.00% 50.41%
9 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 27EW 4 S 7 +2 +480 90.00% 52.74%
28EW 4 E A -1 +50 20.00% 50.92%
10 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 1EW 4 W Q -2 +100 70.00% 51.92%
2EW 5 E A = -400 95.00% 54.08%
11 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 3EW 4 S 5 -1 -50 85.00% 55.55%
4EW 4 E 7 +3 -710 25.00% 54.16%
12 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 5EW 3 W Q +1 -130 30.00% 53.11%
6EW 1 N 3 = +90 60.00% 53.40%
13 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 7EW 4 W 7 = -620 45.00% 53.06%
8EW 3 N J = +400 55.00% 53.13%
14 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 9EW 4 W 10 -2 +200 20.00% 51.91%
10EW 4 N 2 -1 -100 35.00% 51.30%
wynik 51.30%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

20: Feliks Wojciechowski - Grzeegorz Zawieja

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 9EW 3 W 6 = -140 90.00% 90.00%
10EW 4 N 5 -1 -100 35.00% 62.50%
2 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 11EW 3 E Q +2 -460 99.50% 74.83%
12EW 3 E 9 +1 -430 85.00% 77.38%
3 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 13EW 4 N 6 -4 -400 90.00% 79.90%
14EW 4 E K -3 +150 80.00% 79.92%
4 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 15EW 5x E A -4 +800 0.00% 68.50%
16EW 2 N 6 +2 +130 20.00% 62.44%
5 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 17EW 2 W Q +2 -170 25.00% 58.28%
18EW 4 E 3 = -420 55.00% 57.95%
6 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 19EW 3 W K = -140 75.00% 59.50%
20EW 3 E 2 -1 +100 15.00% 55.79%
7 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 21EW 3 S J +3 +690 30.00% 53.81%
22EW 3 E K = -110 100.00% 57.11%
8 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 23EW 2 W 3 -1 +100 35.00% 55.63%
24EW 3 W 5 = -140 90.00% 57.78%
9 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 25EW 6x S K -1 -100 85.00% 59.38%
26EW 5x N K +1 +950 0.00% 56.08%
10 Barbara Górka - Leszek Czachowski 27EW 3 N 3 +4 +520 40.00% 55.24%
28EW 4 E Q = -420 65.00% 55.73%
11 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 1EW 5 S 8 -1 -50 90.00% 57.36%
2EW 3 E 4 = -400 95.00% 59.07%
12 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 3EW 4 E Q -1 +100 70.00% 59.54%
4EW 4 E 7 +3 -710 25.00% 58.10%
13 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 5EW 2 E 4 -1 +50 5.00% 55.98%
6EW 2 N 4 = +120 15.00% 54.40%
14 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 7EW 4 W 7 -1 +100 5.00% 52.57%
8EW 3 N K = +400 55.00% 52.66%
wynik 52.66%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

21: Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 7EW 4 W 7 +1 -650 85.00% 85.00%
8EW 3 S 2 +1 +430 15.00% 50.00%
2 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 9EW 3 N J = +110 30.00% 43.33%
10EW 3 W A +2 -150 85.00% 53.75%
3 Barbara Górka - Leszek Czachowski 11EW 5 E A = -400 44.50% 51.90%
12EW 5 E Q -1 +50 0.00% 43.25%
4 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 13EW 3 E 2 -3 +300 5.00% 37.79%
14EW 4 S 9 = +420 55.00% 39.94%
5 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 15EW 4 N A = +620 70.00% 43.28%
16EW 3 N 5 +1 +130 20.00% 40.95%
6 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 17EW 3 W 2 +1 -430 80.00% 44.50%
18EW 4x E 7 -1 +100 10.00% 41.62%
7 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 19EW 3 W 6 = -600 90.00% 45.35%
20EW 3 E 2 = -600 90.00% 48.54%
8 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 21EW 3 S J +3 +690 30.00% 47.30%
22EW 4 pasy 0 55.00% 47.78%
9 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 23EW 2 W 3 -1 +100 35.00% 47.03%
24EW 4 E A -1 +50 40.00% 46.64%
10 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 25EW 3 S 2 +2 +150 70.00% 47.87%
26EW 5x N K -1 -200 90.00% 49.98%
11 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 27EW 6 S 7 +1 +1010 15.00% 48.31%
28EW 4 E Q = -420 65.00% 49.07%
12 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 1EW 5 S 8 = +450 35.00% 48.46%
2EW 3 E 7 +1 -130 50.00% 48.52%
13 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 3EW 4 S 10 -1 -50 85.00% 49.98%
4EW 6 W Q +1 -1460 75.00% 50.94%
14 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 5EW 5 W Q = -400 90.00% 52.39%
6EW 1 N 5 = +90 60.00% 52.66%
wynik 52.66%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

22: Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 5EW 5x W 8 = -550 100.00% 100.00%
6EW 1 E 7 +2 -150 95.00% 97.50%
2 Barbara Górka - Leszek Czachowski 7EW 3 W 7 +1 -170 20.00% 71.67%
8EW 3 N K = +400 55.00% 67.50%
3 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 9EW 5 W A -3 +300 5.00% 55.00%
10EW 3 N Q = +140 5.00% 46.67%
4 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 11EW 4 W 3 = -420 77.50% 51.07%
12EW 1 E 9 +4 -150 20.00% 47.19%
5 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 13EW 3 E 4 -3 +300 5.00% 42.50%
14EW 4 S K +1 +450 20.00% 40.25%
6 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 15EW 5 N A = +650 25.00% 38.86%
16EW 4 N 7 -1 -50 70.00% 41.46%
7 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 17EW 4 W Q = -420 60.00% 42.88%
18EW 4 E 10 = -420 55.00% 43.75%
8 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 19EW 4 W 9 -1 +100 15.00% 41.83%
20EW 2 E 7 = -120 45.00% 42.03%
9 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 21EW 3 N 3 +3 +690 30.00% 41.32%
22EW 3 E J -2 +200 0.00% 39.03%
10 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 23EW 1 W 3 +2 -140 80.00% 41.18%
24EW 4x E Q -2 +300 0.00% 39.12%
11 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 25EW 5 S K +1 +420 35.00% 38.93%
26EW 5x S Q -1 -200 90.00% 41.25%
12 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 27EW 4 S 7 +3 +510 65.00% 42.28%
28EW 4 E Q = -420 65.00% 43.23%
13 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 1EW 4 W K -1 +50 80.00% 44.70%
2EW 4 E A +1 -150 75.00% 45.87%
14 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 3EW 3 S 10 = +140 60.00% 46.39%
4EW 4 E 8 +3 -710 25.00% 45.62%
wynik 45.62%
miejsce 18
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

23: Ryszard Henclewski - Janusz Skwarczyński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 3NS 4x E 4 -2 +500 100.00% 100.00%
4NS 4 E J +1 -650 100.00% 100.00%
2 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 5NS 3 W Q +1 -130 70.00% 90.00%
6NS 1 N 5 +1 +120 85.00% 88.75%
3 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 7NS 4 W 7 -1 +100 95.00% 90.00%
8NS 3 N 6 +1 +430 85.00% 89.17%
4 Barbara Górka - Leszek Czachowski 9NS 3 N J -2 -100 20.00% 79.29%
10NS 3 W A +1 -130 45.00% 75.00%
5 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 11NS 5 E A = -400 55.50% 72.83%
12NS 3 E 9 +1 -430 15.00% 67.05%
6 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 13NS 3 S A -5 -500 0.00% 60.95%
14NS 6 S K -1 -50 10.00% 56.71%
7 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 15NS 4 N A +1 +650 75.00% 58.12%
16NS 1 N 6 -2 -100 20.00% 55.39%
8 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 17NS 2 W 2 +2 -170 75.00% 56.70%
18NS 4 E 3 -1 +50 75.00% 57.84%
9 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 19NS 3 E K = -140 25.00% 55.91%
20NS 1 E 7 +2 -150 30.00% 54.47%
10 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 21NS 3 S J +3 +690 70.00% 55.29%
22NS 2 N 5 +1 +140 90.00% 57.02%
11 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 23NS 2 W 3 -1 +100 65.00% 57.40%
24NS 3 S K = +110 80.00% 58.43%
12 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 25NS 3x S 10 = +550 90.00% 59.80%
26NS 2 N 8 +3 +150 40.00% 58.98%
13 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 27NS 6 S J +1 +1010 85.00% 60.02%
28NS 2 E Q +2 -170 60.00% 60.02%
14 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 1NS 4 S A +1 +450 65.00% 60.20%
2NS 4 E J = -130 50.00% 59.84%
wynik 59.84%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

24: Elżbieta Szałas - Andrzej Malenta

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Gabriela Szrama - Ryszard Wojtowicz 1NS 4 S A +2 +480 90.00% 90.00%
2NS 3 E J +1 -130 50.00% 70.00%
2 Halina Grześkowiak - Zdzisława Krzyżańska 3NS 4 S 10 +1 +450 90.00% 76.67%
4NS 6 E J +1 -1470 5.00% 58.75%
3 Łucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 5NS 3 W Q +2 -150 35.00% 54.00%
6NS 1 N 5 = +90 40.00% 51.67%
4 Zbigniew Surowiński - Piotr Ertel 7NS 4 W 7 = -620 55.00% 52.14%
8NS 3 S 4 +2 +460 100.00% 58.12%
5 Barbara Kaczmarek - Beata Kapała 9NS 4 W 6 -3 +300 95.00% 62.22%
10NS 4 W A = -130 45.00% 60.50%
6 Jaceek Karaś - Zbigniew Koziołek 11NS 5 E 5 -1 +50 99.50% 64.05%
12NS 2 E 9 +2 -180 55.00% 63.29%
7 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 13NS 3 W 8 = -140 60.00% 63.04%
14NS 4 S K +1 +450 80.00% 64.25%
8 Anna Kaluba - Danuta Lewicka 15NS 4 N A +1 +650 75.00% 64.97%
16NS 3 N 6 +1 +130 80.00% 65.91%
9 Bożena Knapik - Barbara Śpiewek 17NS 3 W 2 +1 -430 20.00% 63.21%
18NS 4x E 10 = -590 0.00% 59.69%
10 Hanna Ratajska - Zbigniew Ślubowski 19NS 2 W K -1 +100 85.00% 61.03%
20NS 2 E 7 -1 +100 85.00% 62.23%
11 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 21NS 6 S J = +1440 100.00% 64.02%
22NS 2 N 5 = +110 80.00% 64.75%
12 Barbara Górka - Leszek Czachowski 23NS 2 W 3 -1 +100 65.00% 64.76%
24NS 4 W K -1 +50 60.00% 64.56%
13 Krystyna Zielińska - Bożena Mielnik 25NS 4 S 2 = +430 80.00% 65.18%
26NS 3 S Q +3 +170 65.00% 65.17%
14 Kazimiera Galon - Kazimiera Wierzzbińska 27NS 4 S 7 +3 +510 35.00% 64.06%
28NS 4 E Q -1 +50 80.00% 64.62%
wynik 64.62%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 23-10-2019 13:45:38
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl